Vadovėliai

Naujųjų laikų vadovėliai

Naujųjų amžių istorija 9 vadovėlis

Naujųjų amžių istorija 9 klasė


Didžioji Prancūzijos revoliucija. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas

 

1. Absoliutizmo krizė
2. Revoliucijos pradžia
3. Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos
4. Jakobinų diktatūra
5. Prancūzija Direktorijos metais
6. Švietimo kultūra Lietuvoje
7. Lenkijos-Lietuvos valstybės likvidavimas

Europa ir Lietuva Napoleono epochoje

8. Konsulatas ir imperija Prancūzijoje
9. Napoleono karai
10. Lietuva Rusijos Imperijoje 1795-1814 m.
11. Napoleono imperijos žlugimas
12. Vienos kongresas

Pramonės perversmas

13. Pokyčiai Europoje
14. Pramonės perversmas Anglijoje ir jo įtaka Europai
15. Pokyčiai visuomenėje

Modernios politinės sistemos formavimasis XIX a.

16. Politinės srovės ir socialinės XIX a. teorijos
17. Revoliuciniai sąjūdžiai
18. Partijų atsiradimas. Parlamentarizmas
19. Darbininkų judėjimas

Naujasis pasaulis: JAV ir Lotynų Amerika

20. JAV pilietinio karo išvakarėse
21. JAV pilietinis karas (1861-1865m.)
22. JAV ekonominės ir politinės galios augimas
23. Lotynų Amerikos išsivadavimas

Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864m.

24. Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. pr.
25. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. vid.
26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą

Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis

27. Tautų pavasaris
28. Vokietijos suvienijimas
29. Italijos kelias į susivienijimą
30. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos
31. Tautos Rusijos imperijoje
32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas
33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab.
34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.
35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIXa. pab.

Imperializmo epocha

36. Pasaulio pasidalijimas
37. Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas

38. Pirmojo pasaulinio karo pradžia
39. Karo frontai 1914-1917 m.
40. Lietuva vokiečių okupacijos metais
41. Rusija 1917 m.
42. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę
43. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaubų
44. Karo padariniai ir Versalio taika

Visuomenė ir kultūra XIX a. pr.- XX a. pr.

45. Mokslo ir technikos pažanga
46. Meno raida
47. Buities ir tradicijų pokyčiai
48. Kultūros ir mokslo sąjudis XX a. pr.

Naujųjų amžių istorija 8 vadovėlis

Naujųjų amžių istorija 8 klasė


0. Įvadas

 

Anglijos revoliucija

§  1. Anglijos politinė ir ekonominė padėtis XVII a. pirmoje pusėje
§  2. Anglijos revoliucijos priežastys. Pilietinis karas
§  3. Respublika ir protektoratas. Monarchijos atkūrimas. 1688 m. valstybės perversmas

Švietimo amžius ir „apšviestasis absoliutizmas“

§  4. Švietimo amžius. Anglų ir vokiečių švietėjai
§  5. Prancūzų švietėjai. „Apšviestasis absoliutizmas

Anglija XVIII a. —XIX a. pirmoje pusėje

§  6. Monarchijos įsitvirtinimas Anglijoje
§  7. Pramonės perversmas Anglijoje
§  8. Anglijos vidaus ir užsienio politika XIX a. pirmoje pusėje

Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas

§ 9. Europiečių kolonizacija Šiaurės Amerikoje
§ 10. Anglų kolonijų Šiaurės Amerikoje politinė ir ūkio padėtis XVIII a. viduryje. „Nepriklausomybės deklaracija
§ 11. JAV nepriklausomybės karas. Konstitucijos priėmimas

Jungtinių Amerikos Valstijų raida XIX amžiuje

§ 12. JAV politinė ir ūkio raida XVIII a. pabaigoje—XIX a. pirmoje pusėje
§ 13. JAV teritorijos plėtimasis. Kova su vergija
§ 14. Pilietinis karas. Šiaurės pergalė

Prūsijos valstybės kūrimasis XVII—XVIII amžiuje

§ 15. Prūsijos valstybes iškilimas XVII—XVIII a.
§ 16. Frydricho II vidaus ir užsienio politika

Rusija XVII—XVIII amžiuje

§ 17. Rusijos politinė ir ekonominė raida XVII a.
§ 18. Rusijos užsienio politika ir nukariavimai XVII a.
§ 19. Rusija Petro I valdymo metais
§ 20. Rusijos vidaus ir užsienio politika XVIII a. antroje pusėje

Prancūzijos didžioji revoliucija

§ 21. Revoliucijos priežastys
§ 22. Revoliucijos pradžia
§ 23. Monarchijos nuvertimas ir respublikos paskelbimas
§ 24. Jakobinų diktatūra ir jos žlugimas

Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje

§ 25. Prancūzija direktorijos ir konsulato metais
§ 26. Prancūzijos vidaus ir užsienio politika imperijos metais
§ 27. Napoleono I imperijos žlugimas

Reakcija Europoje

§ 28. Vienos kongresas
§ 29. Revoliucijos Europoje 3-o dešimtmečio pradžioje

Savarankiškų valstybių susikūrimas Pietų ir Centrinėje Amerikoje

§ 30. Ispanų ir portugalų kolonijos Pietų ir Centrinėje Amerikoje
§ 31. Nepriklausomų valstybių susikūrimas Lotynų Amerikoje

Darbininkų judėjimo prielaidos. XIX a. pirmos pusės socializmo teorijos. Marksizmo atsiradimas
§ 32. Darbininkija ir socializmo teorijos Europoje XIX a  pirmoje pusėje
§ 33. Marksizmo atsiradimas

1848-1849 m. revoliucijos Europoje

§ 34. 1848 m. Prancūzijos revoliucija
§ 35. 1848-1849 m. revoliucijos Vokietijoje, Italijoje ir Austrijos imperijoje

Italijos ir Vokietijos tautinių valstybių susikūrimas

§ 36. Italijos suvienijimas
§ 37. Vokietijos suvienijimas „geležimi ir krauju”

Rusija XIX amžiuje

§ 38. Rusijos vidaus politika XIX a. pirmoje pusėje
§ 39. Rusijos karai ir teritorijos plėtimas
§ 40. XIX a. 7-8-o dešimtmečio reformos Rusijoje

Azijos ir Afrikos šalys XVII—XIX amžiuje

§ 41.Europiečių skverbimasis Aziją ir Afriką. Anglija užgrobia Indiją
§ 42. Kinija ir Japonija XVII—XIX a. Afrika ir juodaodžių prekyba

Europos materialinė ir dvasinė kultūra XIX amžiuje

§ 43. Europiečių gyvenimo pokyčiai XIX a.
§ 44. Švietimo ir meno raida Europoje XIX a.


Vadovėlis naudojamas tik nekomerciniams tikslams. Visos teisės priklauso autoriams.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: