Naujausiųjų laikų istorija 10 klasė

Naujųjų amžių istorijos viršelis

Pasaulis tarpukario metais

1. Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje
2. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje
3. Lietuvos nepriklausomybės kovos
4. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918-1922 m. Steigiamasis Seimas
5. Stalininė diktatūra
6. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais
7. Fašistinė Italija
8. Jungtinės Amerikos Valstijos: klestėjimas, krizė ir „naujasis kursas
9. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais
10. Vokietija 1919-1932 m. Veimaro Respublika
11. Nacionalsocialistų atėjimas į valdžią
12. Trečiasis Reichas
13. Antidemokratiniai judėjimai ir autoritarizmas Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje
14. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros
15. Skandinavijos šalys tarpukario metais
16. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais
17. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu
18. Lietuva autoritarinio valdymo metais
19. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais
20. Nepriklausomos Lietuvos visuomenė

Antrasis pasaulinis karas

21. Tarptautinių santykių aštrėjimas 4-ąjį dešimtmetį
22. Pasaulis ant karo slenksčio
23. Antrojo pasaulinio karo pradžia (1939 m. rugsėjis – 1941 m. birželis)
24. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje
25. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą
26. Lietuvos sovietizacija
27. Karo eiga 1941-1943 m.
28. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas
29. Lietuva vokiečių okupacijos metais
30. Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimas
31. Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje
32. Karas Tolimuosiuose Rytuose

Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais

33. Antrojo pasaulinio karo padariniai
34. Rytų ir Vakarų santykių aštrėjimas

Komunistinis pasaulis

35. SSRS 1945-1953 m.
36. Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse
37. Antroji Lietuvos sovietizacija
38. Partizanų pasipriešinimas (1944/45-1953 m.)
39. SSRS atšilimo ir sąstingio metais
40. Socialistinės Europos šalys 1953-1980 m.
41. Sovietinė Lietuva 1953 – 1987 m.
42. Komunizmas už Europos ribų

Vakarų šalys ir Japonija

43. JAV — ekonominė ir politinė supervalstybė
44. Vakarų Europa. Integraciniai procesai
45. Japonija po Antrojo pasaulinio karo
46. Mokslo ir technikos revoliucija

Trečiojo pasaulio šalys

47. Kolonijinės ir priklausomos šalys XX a. pirmojoje pusėje
48. Kolonijinės sistemos suirimas
49. Trečiojo pasaulio šalių raidos ypatumai Tarptautiniai santykiai
50. Jungtinių Tautų Organizacija
51. Vakarų ir Rytų santykiai 1953-1985 m.
52. Reikšmingiausi šaltojo karo laikotarpio konfliktai: Korėjos karas ir Vietnamo karai
53. Reikšmingiausi šaltojo karo laikotarpio konfliktai: Arabų ir Izraelio konfliktas, Karibų krizė, Afganistano karas

Šaltojo karo pabaiga ir dabartinis pasaulis

54. Pertvarka SSRS. Tarptautinių santykių atšilimas
55. Socialistinės sistemos suirimas Europoje
56. Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas
57. Lietuvos Respublikos politinė, visuomeninė ir ūkinė raida 1992-2003 metais
58. Posocialistinių šalių problemos
59. XX a. kultūros bruožai


Vadovėlis naudojamas tik nekomerciniams tikslams. Visos teisės priklauso autoriams.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: