Istorijos egzamino svarbiausios datos ir įvykiai

2017 metų istorijos egzamino programoje yra 80 įvykių su nurodytomis jų datomis, žemiau pateiktame sąraše rasi visą svarbiausių istorijos egzamino įvykių seką, išdėstytą chronologine eiga. Mintino žinojimo datų testas padės lengviau jas išmokti ir įsidėmėti. Egzamino programą bei ankstesnių metų egzaminus rasi čia.

Mintino žinojimo datų testasEgzamino programoje minimos datos

Klaipėdos krašto praradimas – nurodyti metus ir mėnesį (pavyzdžiui, 1009 04)

Vilniaus praradimas – nurodyti tik metus

Antrasis ATR padalijimas – nurodyti tik metus

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas, kuriame buvo numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Kijevo Rusios ir Lenkijos christianizacija – nurodyti tik amžių

Pirmosios sovietinės okupacijos trėmimai – nurodyti metus ir mėnesį (pavyzdžiui, 1009 04)

Mindaugo krikštas – nurodyti tik metus

Klaipėdos krašto prisijungimas – nurodyti tik metus

Lenkijos ultimatumas Lietuvai – nurodyti tik metus

Žalgirio mūšis – nurodyti tik metus

SSRS-Vokietijos sienų ir draugystės sutartis – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Berlyno sienos griūtis – nurodyti tik metus

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Helsinkio baigiamasis aktas – nurodyti tik metus

Vilniaus universiteto įkūrimas – nurodyti tik metus

Liublino unija – nurodyti tik metus

Televizijos bokšto, sausio įvykiai – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą – nurodyti tik metus

Lietuvos Taryba – nurodyti tik metus

Kaizerinės Vokietijos okupacija – nurodyti metus (nuo-iki)

Kazimiero privilegija – nurodyti tik metus

Sukilimas (po kurio uždarytas Vilniaus universitetas) – nurodyti metus (nuo-iki)

Steigiamasis Seimas – nurodyti metus (nuo-iki)

Martyno Mažvydo Katekizmas – nurodyti tik metus

Sukilimas (vadovavo: Z. Sierakauskas, K. Kalinauskas, A. Mackevičius) – nurodyti tik metus

Durbės mūšis – nurodyti tik metus

LAF organizuotas sukilimas – nurodyti metus ir mėnesį (pavyzdžiui, 1009 04)

Pirmasis ATR padalijimas – nurodyti tik metus

Antano Smetonos perversmas – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Lietuvos įstojimas į NATO – nurodyti tik metus

Politiniai pokyčiai Rusijoje (vasario ir spalio revoliucijos) – nurodyti tik metus

ATR karai su Rusija ir Švedija

 

 

 

 

ATR konstitucija – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Mindaugo karūnacija – nurodyti tik metus

Sukilimas Vengrijoje – nurodyti tik metus

Reformacijos pradžia – nurodyti tik amžių

Berlynos sienos pastatymas – nurodyti tik metus

Baltijos kelias – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Didysis Vilniaus Seimas – nurodyti tik metus

Lietuvos Valstybės Konstitucija (Steigiamojo Seimo) – nurodyti tik metus

NATO įkūrimas – nurodyti tik metus

Frankų christianizacija – nurodyti tik amžių

Romo Kalantos savižudybė Kaune – nurodyti tik metus

Antrosios sovietinės okupacijos pradžia – nurodyti tik metus

Lietuvos Konstitucija (4 deš., A. Smetonos) – nurodyti tik metus

Pradėtas leisti laikraštis “Varpas” – nurodyti tik metus

Lietuvos nepriklausomybės aktas – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Lietuvos krikštas – nurodyti tik metus

Lietuvos nepriklausomybės kovos – nurodyti metus (nuo-iki)

Didžiosios ekonominės krizės pradžia – nurodyti tik metus

Molotovo-Ribentropo paktas – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Stalino valdymas ir vykdoma politika (stalinizacija) Lietuvoje antrosios sovietinės okupacijos metu (trėmimai, politinės represijos, prievartinis ateizmo diegimas, cenzūra ir kultūros ideologizacija) – nurodyti metus (nuo-iki)

Baudžiavos panaikinimo reforma Rusijos imperijoje – nurodyti tik metus

Versalio taika – nurodyti tik metus

Aleksandro privilegija – nurodyti tik metus

Kryžiaus žygiai į Rytus – nurodyti tik amžius (nuo-iki)

SSRS ultimatumas Lietuvai ir paskutinis vyriausybės posėdis – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Prancūzijos revoliucijos pradžia – nurodyti tik metus

Lietuvos įstojimas į JTO – nurodyti tik metus

Italijos fašistų atėjimas į valdžią – nurodyti tik metus

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimas – nurodyti tik metus

Spaudos draudimo laikotarpis – nurodyti metus (nuo-iki)

Trečiasis ATR padalijimas – nurodyti tik metus

Pradėtas leisti laikraštis “Aušra” – nurodyti tik metus

Pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika – nurodyti tik metus

Krikščionybės skilimas – nurodyti tik amžių

Europos Ekonominė Bendrija – nurodyti tik metus

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos deklaracija – nurodyti tikslią datą (metai mėnuo diena), (pvz. – 1410 07 15)

Antrasis pasaulinis karas – nurodyti tikslią datą nuo-iki (metai mėnuo diena-metai mėnuo diena), (pvz.: 1410 07 15-1410 07 16)

Čekoslovakijos sukilimas – nurodyti tik metus

Politinių srovių (liberalizmo, socializmo, konservatizmo) atsiradimas – nurodyti tik amžių

Vokietijos nacionalsocialistų atėjimas į valdžią – nurodyti tik metus

Lietuvos Respublikos Konstitucija – nurodyti tik metus

Krėvos sutartis – nurodyti tik metus

Saulės mūšis – nurodyti tik metus

Lietuvos ir Lenkijos dinastinė unija – nurodyti metus (nuo-iki)

Pirmasis pasaulinis karas – nurodyti metus (nuo-iki)

Vienos kongresas – nurodyti tik metus

Sukilimas (vadovavo: Tadas Kosciuška, Jokūbas Jasinskis) – nurodyti tik metus

Karibų krizė – nurodyti tik metusV a. – Frankų christianizacija
X a. – Kijevo Rusios ir Lenkijos christianizacija
XI a. – Krikščionybės skilimas
XI-XIII a. – Kryžiaus žygiai į Rytus
1251 – Mindaugo krikštas
1253 – Mindaugo karūnacija
1236 – Saulės mūšis
1260 – Durbės mūšis
1385 – Krėvos sutartis
1387 – Lietuvos krikštas
1410 – Žalgirio mūšis
1386-1569 – Lietuvos ir Lenkijos dinastinė unija
1447 – Kazimiero privilegija
1492 – Aleksandro privilegija
XVI a. – Reformacijos pradžia
1547 – Martyno Mažvydo katekizmas
1569 – Liublino unija
1579 – Vilniaus universiteto įkūrimas
XVII a. vid. – ATR karai su Rusija ir Švedija
1772 – Pirmasis ATR padalijimas
1789 – Prancūzijos revoliucijos pradžia
1791 05 03 – ATR konstitucija
1793 – Antrasis ATR padalijimas
1794 – Sukilimas (vadovavo: Tadas Kosciuška, Jokūbas Jasinskis)
1795 – Trečiasis ATR padalijimas
XIX a. – Politinių srovių (liberalizmo, socializmo, konservatizmo) atsiradimas
1815 – Vienos kongresas
1830-1831 – Sukilimas (po kurio uždarytas Vilniaus universitetas)
1861 – Baudžiavos panaikinimo reforma Rusijos imperijoje
1863-1864 – Sukilimas (vadovavo: Z. Sierakauskas, K. Kalinauskas, A. Mackevičius)
1864-1904 – Spaudos draudimo laikotarpis
1883 – Pradėtas leisti laikraštis “Aušra”
1889 – Pradėtas leisti laikraštis “Varpas”
1905 – Didysis Vilniaus Seimas
1914-1918 – Pirmasis pasaulinis karas
1915-1918 – Kaizerinės Vokietijos okupacija
1917 – Politiniai pokyčiai Rusijoje (vasario ir spalio revoliucijos)
1917 – Lietuvos Taryba
1917 12 11 – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas, kuriame buvo numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga
1918 02 16 – Lietuvos nepriklausomybės aktas
1919 – Versalio taika
1918-1920 – Lietuvos nepriklausomybės kovos
1920 – Vilniaus praradimas
1920-1922 – Steigiamasis Seimas
1922 – Lietuvos Valstybės Konstitucija (Steigiamojo Seimo)
1922 – Italijos fašistų atėjimas į valdžią
1923 – Klaipėdos krašto prisijungimas
1926 12 17 – Antano Smetonos perversmas
1929 – Didžiosios ekonominės krizės pradžia
1933 – Vokietijos nacionalsocialistų atėjimas į valdžią
1938 – Lietuvos Konstitucija (4 deš., A. Smetonos)
1938 – Lenkijos ultimatumas Lietuvai
1939 kovas – Klaipėdos krašto praradimas
1939 08 23 – Molotovo-Ribentropo paktas
1939 09 28 – SSRS-Vokietijos sienų ir draugystės sutartis
1939 09 01-1945 09 02 – Antrasis pasaulinis karas
1940 06 14 – SSRS ultimatumas Lietuvai ir paskutinis vyriausybės posėdis
1941 birželis – Pirmosios sovietinės okupacijos trėmimai
1941 birželis – LAF organizuotas sukilimas
1944 – Antrosios sovietinės okupacijos pradžia
1944-1953 – Stalino valdymas ir vykdoma politika (stalinizacija) Lietuvoje antrosios sovietinės okupacijos metu (trėmimai, politinės represijos, prievartinis ateizmo diegimas, cenzūra ir kultūros ideologizacija)
1949 – NATO įkūrimas
1949 02 16 – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos deklaracija
1956 – Sukilimas Vengrijoje
1957 – Europos Ekonominė Bendrija
1961 – Berlyno sienos pastatymas
1962 – Karibų krizė
1968 – Čekoslovakijos sukilimas
1972 – Romo Kalantos savižudybė Kaune
1972 – Pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika
1975 – Helsinkio baigiamasis aktas
1988 – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimas
1989 – Berlyno sienos griūtis
1989 08 23 – Baltijos kelias
1990 03 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas
1991 01 13 – Televizijos bokšto, sausio įvykiai
1991 – Lietuvos įstojimas į JTO
1992 – Lietuvos Respublikos Konstitucija
2004 – Lietuvos įstojimas į NATO
2004 – Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą
2018.06.16 – pataisyta atsakymo paaiškinimo klaida, nurodžiusi netikslią Kryžiaus žygių trukmę.

2018.04.09 – pataisyta atsakymo paaiškinimo klaida, nurodžiusi neteisingą Antano Smetonos perversmo dieną.

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: