Naujųjų amžių istorijos vadovėlis (8)

Anglijos revoliucijanaujųjų amžių istorija 8 klasė vadovėlis

§ 1. Anglijos politinė ir ekonominė padėtis XVII a. pirmoje pusėje
§ 2. Anglijos revoliucijos priežastys. Pilietinis karas
§ 3. Respublika ir protektoratas. Monarchijos atkūrimas. 1688 m. valstybės perversmas

Švietimo amžius ir „apšviestasis absoliutizmas“

§  4. Švietimo amžius. Anglų ir vokiečių švietėjai
§  5. Prancūzų švietėjai. „Apšviestasis absoliutizmas

Anglija XVIII a. —XIX a. pirmoje pusėje

§  6. Monarchijos įsitvirtinimas Anglijoje
§  7. Pramonės perversmas Anglijoje
§  8. Anglijos vidaus ir užsienio politika XIX a. pirmoje pusėje

Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas

§ 9. Europiečių kolonizacija Šiaurės Amerikoje
§ 10. Anglų kolonijų Šiaurės Amerikoje politinė ir ūkio padėtis XVIII a. viduryje. „Nepriklausomybės deklaracija
§ 11. JAV nepriklausomybės karas. Konstitucijos priėmimas

Jungtinių Amerikos Valstijų raida XIX amžiuje

§ 12. JAV politinė ir ūkio raida XVIII a. pabaigoje—XIX a. pirmoje pusėje
§ 13. JAV teritorijos plėtimasis. Kova su vergija
§ 14. Pilietinis karas. Šiaurės pergalė

Prūsijos valstybės kūrimasis XVII—XVIII amžiuje

§ 15. Prūsijos valstybes iškilimas XVII—XVIII a.
§ 16. Frydricho II vidaus ir užsienio politika

Rusija XVII—XVIII amžiuje

§ 17. Rusijos politinė ir ekonominė raida XVII a.
§ 18. Rusijos užsienio politika ir nukariavimai XVII a.
§ 19. Rusija Petro I valdymo metais
§ 20. Rusijos vidaus ir užsienio politika XVIII a. antroje pusėje

Prancūzijos didžioji revoliucija

§ 21. Revoliucijos priežastys
§ 22. Revoliucijos pradžia
§ 23. Monarchijos nuvertimas ir respublikos paskelbimas
§ 24. Jakobinų diktatūra ir jos žlugimas

Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje

§ 25. Prancūzija direktorijos ir konsulato metais
§ 26. Prancūzijos vidaus ir užsienio politika imperijos metais
§ 27. Napoleono I imperijos žlugimas

Reakcija Europoje

§ 28. Vienos kongresas
§ 29. Revoliucijos Europoje 3-o dešimtmečio pradžioje

Savarankiškų valstybių susikūrimas Pietų ir Centrinėje Amerikoje

§ 30. Ispanų ir portugalų kolonijos Pietų ir Centrinėje Amerikoje
§ 31. Nepriklausomų valstybių susikūrimas Lotynų Amerikoje

Darbininkų judėjimo prielaidos. XIX a. pirmos pusės socializmo teorijos. Marksizmo atsiradimas

§ 32. Darbininkija ir socializmo teorijos Europoje XIX a  pirmoje pusėje
§ 33. Marksizmo atsiradimas

1848-1849 m. revoliucijos Europoje

§ 34. 1848 m. Prancūzijos revoliucija
§ 35. 1848-1849 m. revoliucijos Vokietijoje, Italijoje ir Austrijos imperijoje

Italijos ir Vokietijos tautinių valstybių susikūrimas

§ 36. Italijos suvienijimas
§ 37. Vokietijos suvienijimas „geležimi ir krauju”

Rusija XIX amžiuje

§ 38. Rusijos vidaus politika XIX a. pirmoje pusėje
§ 39. Rusijos karai ir teritorijos plėtimas
§ 40. XIX a. 7-8-o dešimtmečio reformos Rusijoje

Azijos ir Afrikos šalys XVII—XIX amžiuje

§ 41. Europiečių skverbimasis Aziją ir Afriką. Anglija užgrobia Indiją
§ 42. Kinija ir Japonija XVII—XIX a. Afrika ir juodaodžių prekyba

Europos materialinė ir dvasinė kultūra XIX amžiuje

§ 43. Europiečių gyvenimo pokyčiai XIX a.
§ 44. Švietimo ir meno raida Europoje XIX a.


Vadovėlis naudojamas tik nekomerciniams tikslams. Visos teisės priklauso autoriams.

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums