Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino programoje yra 85 asmenybės, žemiau pateiktame sąraše rasi visų jų apibrėžimus bei portretus, išdėstytus pagal egzamino programos seką. Egzamino asmenybių portretų teste rasi 83 asmenybes (Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Mikalojus Daukša savo portreto neturi). Egzamino programą bei ankstesnių metų užduotis rasi čia.

Pradėjus testą asmenybes praleisti galima Enter klavišo pagalba
Egzamino asmenybių portretų testasAsmenybių apibrėžimaiAsmenybių sąrašas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vasco da gama“Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybėsStanislovas Augustas Poniatovskis - paskutinis Abiejų Tautų Respublikos karalius (1764–1795)

Steponas Batoras (1533–1586) – Transilvanijos kunigaikštis (1571–1576 m.), Lenkijos karalius (1575–1586 m.), Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586 m.)

Maironis - Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, poetas neoromantikas, katalikų dvasininkas, parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“ ir daugelį kitų.

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „algirdas“Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybėsJonas Žemaitis-Vytautas

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybėsJokūbas Jasinskis - Lietuvos inžinierius, poetas, politinis veikėjas, 1794m. sukilimo Lietuvoje vadas, sukilėlių generolas leitenantas.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Zigmantas Sierakauskas - vienas 1863 m. sukilimo vadų, vėliau pakartas Vilniuje.Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Zigmantas Sierakauskas“

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Susijęs vaizdasIstorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vytautas didysis“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vytautas didysis“Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vincas kreve“ Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „leonardo da vinci“Istorijos egzamino asmenybės

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. Lietuvos kultūros veikėjas, organizavęs lietuviškų darbų parodas.

Istorijos egzamino asmenybės

Vladimiras Iljičius Leninas - Rusijos revoliucionierius, Bolševikų partijos lyderis, Tarybų Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis Tarybų Sąjungos premjeras, taip pat leninizmo ideologijos pradininkas.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „juozas tumas“Juozas Tumas-Vaižgantas - Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Tadas Kosciuška - LDK karo inžinierius, generolas, nacionalinis didvyris, kovų už Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę dalyvis (1775 - 1783 m.), vyriausiasis 1794 m. sukilimo prieš Rusiją ir Prūsiją vadas.Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tadeusz kosciuszko“

Istorijos egzamino asmenybėsIstorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mikalojus radvila rudasis“Istorijos egzamino asmenybės

Simonas Daukantas - Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų. Žemaičių lietuviškojo sąjudžio narys, „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“ autorius

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Susijęs vaizdasNapoleonas Bonapartas - Prancūzijos revoliucinės armijos generolas, nuo 1799 m. tapęs Prancūzijos valdovu (Pirmuoju Konsulu), vėliau – imperatoriumi.

Istorijos egzamino asmenybės

Maksimiljanas Robespjeras - jakobinų lyderis, diktatūros metais – diktatorius, pasisakęs už terorą.

Istorijos egzamino asmenybės Istorijos egzamino asmenybės Sigismundus II Augustus of Poland.PNG

Istorijos egzamino asmenybės

Jean-Jacques Rousseau (painted portrait).jpgPrancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas, smerkęs socialinę nelygybę, išaukštinęs respubliką, kaip geriausią valdymo formą.

Antanas Smetona - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, kalbininkas, I-as Lietuvos prezidentas, Lietuvos diktatorius 1926-1940 m.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „hitleris“

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „woodrow wilson“Vudrou Vilsonas - 28-asis JAV prezidentas, vadovavo I pasaulinio karo metu, atstovavo šalį Paryžiaus taikos konferencijoje, pasiūlė Taikos programą, įkurti Tautų Sąjungą.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybėsPetras Vileišis - Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, inžinierius, matematikas, politinis veikėjas, laikraščių leidėjas.

Jurgis Bielinis - Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „winston churchill“

Otas fon Bismarkas - Prūsijos ir Vokietijos XIX a. politikas, vykdė daug reikšmingų permainų, Prūsijos ministras pirmininkas, prižiūrėjęs Vokietijos suvienijimą.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „motiejus valancius“Motiejus Valančius - Žemaičių tautinio sąjūdžio veikėjas, žemaičių vyskupas, iniciavo blaivybės sąjūdį, slaptų mokyklų kūrimą, knygų gabenimą iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją spaudos draudimo metais.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „basanavičius“ Jonas Basanavičius - lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Gediminas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Gediminas“Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Konstantinas Kalinauskas(1838-1864) – vienas iš 1863-1864 m. sukilimo vadų

Istorijos egzamino asmenybėsAdomas Mickevičius - lietuvių kilmės lenkų poetas romantikas, poezijai įkvėpimo sėmėsi iš Lietuvos praeities, jo kūryba skatino tautinį atgimimą; slaptų draugijų VU narys.

Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „harry s. truman“

Kazys Grinius - Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, Steigiamojo, I, II ir III Seimų narys. Šeštasis Lietuvos premjeras, pirmasis premjeras, vadovavęs parlamentinei Lietuvos vyriausybei. Trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.)

Istorijos egzamino asmenybės

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „luksa daumantas“Istorijos egzamino asmenybės

Istorijos egzamino asmenybėsVaizdo rezultatas pagal užklausą „pranciskus skorina“MindaugasIstorijos egzamino asmenybės (~1200-1263) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1236–1253), pirmasis Lietuvos karalius (1253–1263) ir Lietuvos valstybės įkūrėjas.
GediminasIstorijos egzamino asmenybės (~1275-1341) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1316-1341), Vilniaus, kaip sostinės, įkūrėjas, diplomatinėmis priemonėmis stiprinęs LDK.
KęstutisIstorijos egzamino asmenybės (1297-1382) – LDK submonarchas (1345-1381) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1381–1382), Gedimino sūnus, Vytauto ir Žygimanto tėvas.
AlgirdasIstorijos egzamino asmenybės (1296-1377) – Vitebsko kunigaikštis (~1318-1345), Lietuvos didysis kunigaikštis (1345-1377), Gedimino sūnus, prijungęs daug rytinių žemių, kovėsi prieš mongolus-totorius.
Vytautas DidysisIstorijos egzamino asmenybės (1350-1430) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1401-1429), Čekijos (Bohemijos) karalius (1421-1423). Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus, Jogailos pusbrolis.
JogailaIstorijos egzamino asmenybės (1348-1434) – Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis (1377-1401) ir Lenkijos karalius (1386-1434).
Kazimieras JogailaitisIstorijos egzamino asmenybės (1427-1492) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1440-1492), Lenkijos karalius (1447-1492), Jogailos sūnus.
Aleksandras JogailaitisIstorijos egzamino asmenybės (1461-1506) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1492-1506) ir Lenkijos karalius (1501-1506), Jogailos anūkas.
Kristupas KolumbasIstorijos egzamino asmenybės (1451-1506) – italų keliautojas; finansuotas Ispanijos, atrado jūrų kelius į Ameriką. Tyrinėdamas žemėlapius bei geografijos leidinius nutarė atrasti jūrų kelią į Indiją. Portugalijoje nesulaukęs paramos, 1486 m. persikėlė į Ispaniją, ilgus metus siekė karalienės Izabelės palankumo. Tik 1492 m. gavęs tris karaveles, pasiekė Bahamų salas, Kubą ir Espanjolą (Haitį). Kitų trijų kelionių metu atrado mažųjų Antilų salas, Jamaiką, Puerto Riką, šiaurinę Pietų Amerikos pakrantę.
Vasko Da GamaIstorijos egzamino asmenybės (1469-1524) – portugalų jūrininkas, jūrų kelio iš Europos į Indiją (1498) atradėjas. Aplenkęs Afriką ties Gerosios Vilties kyšuliu, atplaukė į Indijos uostą Kožikodę Malabaro krante.
Fernandas MagelanasIstorijos egzamino asmenybės (1480-1521) – portugalų jūrų keliautojas, atradėjas, tarnavęs Ispanijos karalystei. F. Magelanas pirmasis iš Europos vakarų kryptimi pasiekė Aziją, pirmasis perplaukė Ramųjį vandenyną. Jo pradėta ekspedicija pirmoji apiplaukė pasaulį, nors pats jis šios kelionės metu žuvo dabartiniuose Filipinuose.
Martynas LiuterisIstorijos egzamino asmenybės (1483-1546) – protestantiškosios reformacijos pradininkas, vokiečių teologas, Katalikų Bažnyčios reformatorius, protestantizmo (liuteronybės) pradininkas, 1517 metais paskelbęs garsiąsias tezes.
Johanas GutenbergasIstorijos egzamino asmenybės (1398–1468) – vokiečių metalo dirbinių gamintojas ir išradėjas, išgarsėjo sukūręs rankinį raidžių – judančių literų – liejimo prietaisą ir rankinį spaustuvės atspaudų presą.
Mikalojus KopernikasIstorijos egzamino asmenybės (1473-1543) – Lenkijos astronomas, matematikas ir ekonomistas, paskelbęs heliocentrinę Saulės sistemos teoriją, teigusią, kad Žemė sukasi aplink Saulę, prieštaraujančią tuometinei geocentrinei, pagal kurią Žemė buvo laikoma nejudančiu visatos centru. Koperniko heliocentrinę teoriją vėliau patvirtino ir patobulino G. Galilėjas.
Leonardas da VinčisIstorijos egzamino asmenybės (1452-1519) – italų dailininkas, mokslininkas, inžinierius išradėjas, architektas ir skulptorius, muzikas ir poetas, iškėlė idėją apie pasaulio pažinimą protu ir pojūčiais; buvo universalus menininkas, nutapė apie 15 paveikslų, dauguma jų liko nebaigti; sukūrė dvasiškai ir fiziškai tobulo Renesanso žmogaus idealą, perspektyvos pagrindus, atrado tamsos ir šviesos žaismo dėsnius; žymiausias paveikslas – „Džokonda“, sukūrė freską „Paskutinė vakarienė“.
Nikolas MakiavelisIstorijos egzamino asmenybės (1469-1527) – Italijos politinis veikėjas, istorikas, filosofas ir rašytojas, absoliutizmo teorijos kūrėjas, pirmo politologinio vadovėlio autorius. Pirmasis Europos mąstytojas, sukūręs naujos valstybės formos – absoliutizmo – teorinį pagrindą. Teorinių darbų „Valdovas“ ir „Samprotavimai apie pirmąją Tito Livijaus dekadą“ autorius.
Abraomas KulvietisIstorijos egzamino asmenybės (~1510-1545) – Lietuvos protestantas, aukštesniosios mokyklos Vilniuje steigėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius. Europos universitetuose klausė M. Liuterio ir kitų žymių reformatorių paskaitų, gavo teisės mokslų daktaro laipsnį.
Martynas MažvydasIstorijos egzamino asmenybės (~1520-1563) – Mažosios Lietuvos protestantų veikėjas, pirmosios lietuviškos spausdintos knygos „Katekizmas“ (1547) autorius. Mokėsi A. Kulviečio mokykloje, Karaliaučiaus universitete. Prūsijos kunigaikštis pasikvietė jį dirbti kunigu ir leisti lietuviškas liuteronų knygas. Remdamasis kitų lietuvių veikėjų vertiniais, įvairiais katekizmais, 1547 m. parengė pirmąją lietuvišką spausdintą knygą „Katekizmas“. Didžiausias jo nuopelnas – lietuvių kalba iš šnekamosios virto rašytine, buvo padėti ne tik prozos, bet ir eiliuotos kalbos pamatai.
Mikalojus DaukšaIstorijos egzamino asmenybės (~1532-1613) – Lietuvos katalikų kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas, „Postilės“ autorius. Labiausiai vertinama prakalba, kurioje iškeliami svarbiausi tautos bruožai: tėvų žemė, papročiai ir gimtoji kalba; lietuvių kalbą raginama vartoti bažnyčiose, mokyklose, valstybės įstaigose, leisti knygas. M.Daukšos lietuvybės programa turėjo daug įtakos XIX a. tautiniam sąjūdžiui.
Žygimantas AugustasIstorijos egzamino asmenybės (1520–1572) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544–1572), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką.
Mikalojus Radvila RudasisIstorijos egzamino asmenybės (1512-1584) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, reformacijos platintojas ir globėjas – sujungė visus Lietuvos reformatus, pastatė jiems bažnyčią, sušaukė pirmąjį evangelikų sinodą, įkūrė protestantų raštų spaustuvę.
Jonas Jeronimas ChodkevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1537-1579) – LDK didikas iš Chodkevičių giminės, Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis maršalka, Lietuvos delegacijos Liublino seime vadovas, Livonijos valdytojas.
Steponas BatorasIstorijos egzamino asmenybės (1533–1586) – Transilvanijos kunigaikštis (1571–1576), Lenkijos karalius (1575–1586), Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586), valdymo metu įkurtas Vilniaus universitetas (1579).
Pranciškus SkorinaIstorijos egzamino asmenybės (1485-1551) – rusėnų kilmės LDK visuomenės veikėjas, humanistas, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje (Vilniuje) rusėnų (senąja baltarusių) kalba.
Motiejus StrijkovskisIstorijos egzamino asmenybės (1547-1593) – lenkų kilmės istorikas, poetas, parašęs pirmą Karaliaučiuje išspausdintą Lietuvos istoriją – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronika“ – gynė LDK politinį savarankiškumą, smerkė kryžiuočių agresiją.
Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas (1617-1674) – jėzuitas, Lietuvos kunigas, literatas, filosofijos ir teologijos daktaras, dėstytojas. Išleido keletą religinio pobūdžio knygų, panegirikų jėzuitų rėmėjams.
Kazimieras Simonavičius (Semenavičius)Istorijos egzamino asmenybės (1600-1651) – LDK bajoras, karininkas, inžinierius, raketų išradėjas ir konstruktorius.
Motiejus Kazimieras SarbievijusIstorijos egzamino asmenybės (1595-1640) – vienas iškiliausių Lietuvos baroko epochos poetų, rašęs lotynų kalba. Popiežiaus Urbono VIII premijos laureatas, pramintas sarmatų Horacijumi, VU profesorius.
Žanas Žakas RusoIstorijos egzamino asmenybės (1712-1778) – prancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas, smerkęs socialinę nelygybę, išaukštinęs respubliką, kaip geriausią valdymo formą.
Šarlis MonteskjėIstorijos egzamino asmenybės (1689-1755) – prancūzų švietėjas, mąstytojas, filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, kritikavo Prancūzijos absoliutizmą ir toliau plėtojo Džono Loko idėjas apie valdžių atskyrimą (skirstė valdžią i įstatymų leidimo, vykdomąją ir teismų)
Maksimiljanas RobespjerasIstorijos egzamino asmenybės (1758-1794) – Prancūzijos didžiosios revoliucijos veikėjas, jakobinų lyderis, diktatūros metais – diktatorius, pasisakęs už terorą.
Napoleonas BonapartasIstorijos egzamino asmenybės – (1769–1821) Prancūzijos revoliucinės armijos generolas, nuo 1799 m. tapęs Prancūzijos valdovu (Pirmuoju Konsulu), vėliau – imperatoriumi.
Stanislovas Augustas PoniatovskisIstorijos egzamino asmenybės (1732-1798) – paskutinis Abiejų Tautų Respublikos karalius (1764–1795). Valstybėje ėmėsi vykdyti įvairias reformas – įkūrė karininkų mokyklą (Kadetų korpusą), buvo literatūros, dailės ir teatro mecenatas, padėjo įsteigti pirmąjį laikraštį, remiamas čartoriskių bandė sustiprinti karaliaus valdžią, panaikinti „liberum veto“, pašalinti svetimų valstybių įtaką, aktyviai dalyvavo Gegužės 3 d. konstitucijos parengime. Stanislovas Augustas Poniatovskis buvo Jekaterinos II statytinis, kurio valdymo metu buvo įvykdyti visi trys ATR padalijimai.
Tadas KosciuškaIstorijos egzamino asmenybės (1746-1817) – LDK karo inžinierius, generolas, nacionalinis didvyris, kovų už Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), vyriausiasis 1794 m. sukilimo prieš Rusiją ir Prūsiją vadas.
Jokūbas JasinskisIstorijos egzamino asmenybės (1761-1794) – Lietuvos inžinierius, poetas, politinis veikėjas, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas, sukilėlių generolas leitenantas.
Otas fon BismarkasIstorijos egzamino asmenybės (1815-1898) – Prūsijos ir Vokietijos XIX a. politikas, vykdė daug reikšmingų permainų, Prūsijos ministras pirmininkas, prižiūrėjęs Vokietijos suvienijimą, buvo pramintas „Plieniniu kancleriu“.
Zigmantas SierakauskasIstorijos egzamino asmenybės (1826-1863) – karininkas, vienas 1863 m. sukilimo vadų, vėliau pakartas Vilniuje.
Konstantinas KalinauskasIstorijos egzamino asmenybės (1838-1864) – teisininkas, rašytojas, žurnalistas, vienas iš 1863-1864 m. sukilimo vadų, buvo pakartas Vilniuje.
Antanas MackevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1828-1863) – lietuvių kunigas, pamokslininkas, vienas pagrindinių 1863 metų sukilimo vadų, buvo pakartas Kaune
Jurgis BielinisIstorijos egzamino asmenybės (1846-1918) – Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.
Jonas BasanavičiusIstorijos egzamino asmenybės (1851-1927) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas, pirmininkavo Lietuvos Tarybai, pasirašiusiai Lietuvos nepriklausomybės aktą 1918 vasario 16 d, Lietuvių mokslo draugijos įkūrimo iniciatorius.
Vincas KudirkaIstorijos egzamino asmenybės (1858-1899) – gydytojas, Lietuvos prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos himno autorius.
Juozas Tumas-VaižgantasIstorijos egzamino asmenybės (1869-1933) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas, 1896 m. buvo vienas iš „Tėvynės sargo“ išleidimo iniciatorių, 1897–1902 m. faktinis jo redaktorius.
Adomas MickevičiusIstorijos egzamino asmenybės(1798-1855) – lietuvių kilmės lenkų poetas romantikas, poezijai įkvėpimo sėmėsi iš Lietuvos praeities, jo kūryba skatino tautinį atgimimą; slaptų draugijų VU narys.
Simonas DaukantasIstorijos egzamino asmenybės (1793-1864) – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų. Žemaičių lietuviškojo sąjūdžio narys, „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“ autorius (1822 m.)
Motiejus ValančiusIstorijos egzamino asmenybės (1801-1875) – Žemaičių tautinio sąjūdžio veikėjas, žemaičių vyskupas, iniciavo blaivybės sąjūdį, slaptų mokyklų kūrimą, knygų gabenimą iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją spaudos draudimo metais.
Vincas PietarisIstorijos egzamino asmenybės (1850-1902) – gydytojas, lietuvių rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautorius, pirmojo lietuviško romano (istorinio) “Algimantas” autorius.
MaironisIstorijos egzamino asmenybės (1862-1932) – Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, poetas neoromantikas, katalikų dvasininkas, parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“ ir daugelį kitų.
Laurynas IvinskisIstorijos egzamino asmenybės (1810-1881) – poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas.
Petras VileišisIstorijos egzamino asmenybės (1851-1926) – Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, inžinierius, matematikas, politinis veikėjas, laikraščių leidėjas.
Mikalojus Konstantinas ČiurlionisIstorijos egzamino asmenybės (1875-1911) – lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas, organizavęs lietuviškų darbų parodas.
Vudrou VilsonasIstorijos egzamino asmenybės (1856-1924) – 28-asis JAV prezidentas, vadovavo I pasaulinio karo metu, atstovavo šalį Paryžiaus taikos konferencijoje, pasiūlė 14 punktų taikos programą, įkurti Tautų Sąjungą.
Benitas MusolinisIstorijos egzamino asmenybės (1883–1945) – Italijos fašistų partijos lyderis, paėmęs valdžią po 1922 m. vadinamojo „žygio į Romą“, fašistinės Italijos vadovas (1922–1943), totalitarinės diktatūros kūrėjas. 1943 m. fašistinė diktatūra buvo nuversta, o B. Musolinis 1945 m. balandį italų partizanų suimtas ir nužudytas.
Vladimiras Iljičius LeninasIstorijos egzamino asmenybės – (1870-1924) Rusijos revoliucionierius, bolševikų partijos lyderis, Sovietų Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis Sovietų Sąjungos premjeras, taip pat leninizmo ideologijos pradininkas.
Josifas StalinasIstorijos egzamino asmenybės (1878-1953) – SSRS diktatorius, Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinis sekretorius 1924-1953, GULAG‘o sistemos, kolektyvizacijos, penkmečių bei industrializacijos autorius SSRS. Lietuvos sovietinės okupacijos iniciatorius, įtraukęs SSRS į Šaltąjį karą.
Adolfas HitlerisIstorijos egzamino asmenybės (1889-1945) – Vokietijos totalitarinis diktatorius 1933-1945 m., nacionalsocializmo ideologas ir nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos vadovas, sukėlęs Antrąjį pasaulinį karą, įsakęs vykdyti Holokaustą.
Vinstonas ČerčilisIstorijos egzamino asmenybės (1874-1965) – britų politikas, labiausiai išgarsėjęs būdamas Didžiosios Britanijos premjeru Antrojo pasaulinio karo metais (dalyvavo Vašingtono, Teherano, Jaltos konferencijose). 1953 metais gavo sero titulą ir tais pačiais metais apdovanotas Nobelio literatūros premija. V. Čerčilis 1946 m. kovą Fultone pasakė savo garsiąją kalbą, kurią daugelis laiko Šaltojo karo pradžia, joje paminėjo “geležinės uždangos” sąvoką.
Franklinas RuzveltasIstorijos egzamino asmenybės (1882-1945) – 32-asis JAV prezidentas 1933-1945, “Naujojo kurso“ autorius; kartu su V. Čerčiliu pasirašė Atlanto chartija, paskelbė lendlizo įstatymą (JAV karinių tiekimų programa Antrojo pasaulinio karo metu), dalyvavo Teherano ir Jaltos konferencijose.
Augustinas VoldemarasIstorijos egzamino asmenybės (1883-1942) – Lietuvos dešiniosios pakraipos politikas, Tautininkų partijos narys, pirmasis Lietuvos Laikinosios Vyriausybės premjeras.
Juozas TūbelisIstorijos egzamino asmenybės (1882-1939)- politikos ir visuomenės veikėjas, 1919-1920 žemės ūkio, švietimo ministras. A. Smetonos režimo metais buvo finansų ministras ir ministras pirmininkas (1929-1938). 1938 m. Lietuvai priėmus Lenkijos ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo, J. Tūbelis buvo atstatydintas ir paskirtas žemės ūkio ministru, vėliau – Lietuvos banko vadovu. Ilgiausiai išbuvęs Ministru pirmininku tarpukario Lietuvoje.
Antanas SmetonaIstorijos egzamino asmenybės (1874-1944) – lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, kalbininkas, pirmasis Lietuvos prezidentas (1919 m. balandžio 4 d), 1926-1940 Lietuvos diktatorius, į valdžią atėjęs po 1926 gruodžio 17 perversmo.
Aleksandras StulginskisIstorijos egzamino asmenybės (1885-1969) – Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas, antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas.
Kazys GriniusIstorijos egzamino asmenybės (1866-1950) – Lietuvos politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, humanistas, vienas pirmųjų Lietuvos demokratų, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininkas, I, II ir III Seimų narys, trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.), paskutinis demokratiškai išrinktas tarpukariu.
Justas PaleckisIstorijos egzamino asmenybės (1899-1980) – žurnalistas, rašytojas, SSRS valstybės veikėjas, 1940 m. Liaudies vyriausybės ministras pirmininkas ir laikinasis okupuotos Lietuvos prezidentas, prisidėjo prie valstybės aneksavimo. 1940 vadovavo Liaudies seimo delegacijai, vykusiai į Maskvą su prašymu Lietuvą priimti į Sovietų Sąjungą.
Vincas Krėvė-MickevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1882-1954) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas. „Žentas“, „Skirgaila“, „Raganius“, apsakymų rinkinio „Šiaudinėj pastogėj“ autorius. Po SSRS ultimatumo 1940 06 17 Liaudies vyriausybėje buvo Ministro pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras.
Juozas AmbrazevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1903-1974) – Lietuvos literatūrologas, pedagogas, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas. 1941 m. birželio sukilime ėjo Lietuvos laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas. 1944 m. pasitraukė į JAV, aktyviai dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) veikloje.
Stasys GirėnasIstorijos egzamino asmenybės (1893-1933) – Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą.
Steponas DariusIstorijos egzamino asmenybės (1896-1933) – legendinis lietuvių lakūnas, kovų už nepriklausomybę dalyvis, sportininkas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos pirmininkas ir garbės narys. 1933 m. kartu su Stasiu Girėnu lėktuvu „Lituanica“ vieni pirmųjų pasaulyje perskrido Atlanto vandenyną.
Haris TrumenasIstorijos egzamino asmenybės (1884-1972) – trisdešimt trečiasis JAV prezidentas, 1945–1953 m, įsakęs numesti atomines bombas Japonijoje, Trumeno doktrinos autorius, vienas iš NATO kūrėjų, jo valdymu pasirašytas ir Maršalo planas.
Džordžas MaršalasIstorijos egzamino asmenybės (1880-1959) – kariuomenės generolas, Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės lyderis, Jungtinių Valstijų sausumos pajėgų štabo vadas. Dirbdamas JAV valstybės sekretoriumi Dž. Maršalas įgyvendino jo garbei pavadintą Maršalo planą, už kurį 1953 m. jis gavo Nobelio taikos premiją.
Džonas Fidžeraldas KenedisIstorijos egzamino asmenybės (1917-1963) – JAV politinis veikėjas, 35-asis JAV prezidentas (1961-1963), demokratas. Kiaulių įlankos invazija (JAV bandymas nuversti revoliucinį Fidelio Kastro režimą), Karibų krizė (rimtas konfliktas tarp JAV ir SSRS dėl Kuboje dislokuotų tarybinių raketų), Berlyno sienos statybos, kosminės lenktynės (tarp SSRS ir JAV), afro-amerikiečių pilietinių teisių judėjimas ir besitęsiantis Vietnamo karas – pagrindiniai Kenedžio kadencijos įvykiai. Sėkmingai pasibaigus Karibų krizei, prasidėjo dialogas tarp JAV ir SSRS. 1963 m. buvo pasirašytas susitarimas dėl branduolinio ginklo bandymų dalinio uždraudimo, nutiestas tiesioginis ryšys su Maskva. D. Kenedis nužudytas kelionės po JAV metu Dalase.
Nikita ChruščiovasIstorijos egzamino asmenybės (1894-1971) – žymus SSRS valstybės ir partijos veikėjas, 1953-1964 vadovavo komunistų partijai ir SSRS, valdymo laikotarpis vadinamas “atšilimu” – pasmerktas J. Stalino kultas ir jo padaryti nusikaltimai (destalinizacija), liberalizavo partijos ir totalitarinės valstybės valdymą, reabilituojamos ištremtos tautos, ūkio reformos, dalis kalinių paleisti į laisvę, užsienio vizitai, kosminės lenktynės (tarp SSRS ir JAV), utopiniai planais „pavyti ir pralenkti JAV“, pažadai iki 1980 sukurti komunizmą SSRS. Valdymo metais numalšinta 1956-ųjų Vengrijos revoliucija, Karibų krizė. 1964 buvo pašalintas iš valdžios.
Leonidas BrežnevasIstorijos egzamino asmenybės (1906-1982) – SSRS valstybės ir partijos veikėjas. Po N. Chruščiovo pašalinimo iš valdžios tapo SSKP CK generaliniu sekretoriumi (1964–1982), jo valdymo laikotarpis laikomas “sąstingiu” – įsisvyravo stabilumas, bet kokių permainų vengimas, klestėjo komunistinė nomenklatūra, neracionaliai naudojamos žaliavos, išaugusi korupcija, prasidėjo ekonomikos smukimas, sustiprėjo rusinimas, alkoholizmas, pasenusios technologijos pramonėje, darbo jėgos, vartojimo prekių ir maisto trūkumas, daug lėšų skiriama armijai. Valdymo laikotarpiu 1968 numalšintas Prahos, pradėtas karas Afganistane (1979-1988).
Michailas GorbačiovasIstorijos egzamino asmenybės (1931) – SSRS valstybės veikėjas, aštuntasis ir paskutinis SSRS lyderis, ėjęs generalinio sekretoriaus pareigas (1985-1991), SSRS prezidentas (1990-1991). 1985 m. SSRS paskelbė pertvarkos politiką. Už šaltojo karo nutraukimo iniciatyvas apdovanotas Nobelio taikos premija. Jam valdant Lietuva 1990 m. atkūrė nepriklausomybę, 1991 m. žlugo SSRS.
Jonas Žemaitis-VytautasIstorijos egzamino asmenybės (1909-1954) – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, generolas. Baigė Kauno karo mokyklą. Buvo partizanų Kęstučio apygardos, Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas. Išrinktas LLKS tarybos prezidiumo pirmininku. Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius, 2009 m. kovo 11 d. Seimo deklaracija pripažintas Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Lietuvos respublikos prezidento pareigas SSRS okupacijos metais.
Adolfas Ramanauskas-VanagasIstorijos egzamino asmenybės (1918-1957) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, karininkas, rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas ir brigados generolas. Baigė Klaipėdos pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą. Vadovavo partizanų Merkinės batalionui, Merkio rinktinei, Pietų Lietuvos sričiai. Paskirtas LLKS tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotoju. Jam suteiktas partizanų pulkininko laipsnis.
Juozas Lukša-DaumantasIstorijos egzamino asmenybės (1921-1951) – vienas iš antisovietinės ginkluotos rezistencijos XX a. 5–6-ame deš. Lietuvoje vadovų. Kauno universitete studijavo architektūrą. Buvo paskirtas partizanų Birutės rinktinės vadu. Prasiveržė į Vakarus, kur atskleidė pasaulio visuomenei sovietų terorą ir lietuvių tautos pasipriešinimą. Mokėsi žvalgybos mokykloje. Oro desantu grįžo į Lietuvą ir čia žuvo.
Antanas SniečkusIstorijos egzamino asmenybės (1903-1974) – Lietuvos komunistų partijos veikėjas, ilgalaikis Lietuvos Komunistų Partijos vadovas (1936–1974 m.), Valstybės saugumo departamento direktorius, vienas pagrindinių trėmimo vykdytojų, LSSR pirmasis sekretorius (1940-1974). Vienintelis lyderis iš visų sovietinių respublikų, išsilaikęs politikoje tiek Stalino, tiek ir N. Chruščiovo bei L. Brežnevo laikais, Socialistinio darbo didvyris. 1975 metais jo vardu pavadintas dabartinis Visagino miestas.
Romas KalantaIstorijos egzamino asmenybės (1953-1972) – lietuvių disidentas, patriotas, 1972 m. išreikšdamas protestą prieš sovietų valdžią viešai susidegino Kaune, viename iš Laisvės alėjos skverelių. Palaidotas Romainių kapinėse.
Antanas TerleckasIstorijos egzamino asmenybės (1928) – Lietuvos ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas, pogrindinės spaudos leidėjas, aktyvus disidentas sovietinėje Lietuvoje, ilgus metus buvo ištremtas ir kalėjo, vienas iš Lietuvos laisvės lygos (LLL) įkūrėjų, kartu su LLL leido nelegalų leidinį „Vytis“ (1979), pasirašė “45 pabaltijiečių memorandumą”, 1987 08 23 Terlecko vadovaujama Laisvės lyga prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje organizavo mitingą Molotovo-Ribentropo sąmokslui paminėti, pasirašė Gotlando komunikatą (1989).
Vincentas SladkevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1920-2000) – Lietuvos disidentas, Katalikų bažnyčios kardinolas (antrasis Lietuvos istorijoje), paskirtas Jono Pauliaus II. Už savo veiklą sovietinės valdžios įsakymu atleistas iš Kauno kunigų seminarijos, ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Sugalvojo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ pavadinimą, patardavo jos leidėjams.
Sigitas TamkevičiusIstorijos egzamino asmenybės (1938) – Lietuvos katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas, nuo 1972 m. pradėjęs leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką” ir 11 metų vadovavęs šiam leidiniui. Buvo tarp Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjų, kalėjo Permės, Mordovijos lageriuose. Buvo tremtyje Sibire. Popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas vyskupu.
Nijolė SadūnaitėIstorijos egzamino asmenybės (1938) – katalikų vienuolė, disidentė, aktyvi “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” darbuotoja, 1975 nuteista ir šešerius metus kalėjo Mordovijoje, ištremta gyveno Rytų Sibire. nuo 1988 Vilniaus Helsinkio grupės narė. Viena iš 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo, skirto Molotovo–Ribentropo paktui paminėti, organizatorių.
Vytautas LandsbergisIstorijos egzamino asmenybės (1932) – lietuvių politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, habilituotas daktaras, profesorius. 1988 m. birželio 3 profesorius išrinktas į Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime – į jo Seimą ir Seimo Tarybą. 1988-1990 Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, nuo 1991 gruodžio – Sąjūdžio garbės pirmininkas. 1990 kovo 11 LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas (aukščiausias valstybės pareigūnas). 1996–2000 Seimo pirmininkas. TS-LKD Prezidiumo narys, buvęs partijos politikos komiteto pirmininkas. Du kartus išrinktas Europos parlamento narys.
Algirdas Mykolas BrazauskasIstorijos egzamino asmenybės (1932–2010) – LKP CK pirmasis sekretorius (1988–1990), Sąjūdžio laikais inicijavo LKP atsiskyrimą nuo SSKP. 1990 m. pr. vykusiuose rinkimuose į LSSR Aukščiausiąją Tarybą pasisakė už tai, kad Lietuvos nepriklausomybė būtų atkurta pamažu, pernelyg neaštrinant santykių su SSRS. LSSR AT prezidiumo pirmininkas (1990), Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas (1992–1993), pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentas (1993–1998), ministras pirmininkas (2001–2006), LDDP (1990-1993) ir LSDP pirmininkas (2001–2007). Inicijavo bei globojo Valdovų rūmų projektą.

Mindaugas
Gediminas
Kęstutis
Algirdas
Vytautas
Jogaila
Kazimieras Jogailaitis
Aleksandras Jogailaitis
Kristupas Kolumbas
Vasco da Gama
Fernandas Magelanas
Martynas Liuteris
Johanas Gutenbergas
Mikalojus Kopernikas
Leonardas da Vinčis
Nikolas Makiavelis
Abraomas Kulvietis
Martynas Mažvydas
Mikalojus Daukša
Žygimantas Augustas
Mykolas Radvila Rudasis
Jonas Jeronimas Chodkevičius
Steponas Batoras
Pranciškus Skorina
Motiejus Strijkovskis
Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas
Kazimiero Semenavičius
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Žanas Žakas Ruso
Šarlis Monteskjė
Maksimilijanas Robespjeras
Napoleonas Bonapartas
Stanislovas Augustas Poniatovskis
Tadas Kosčiuška
Jokūbas Jasinskis
Otas fon Bismarkas
Zigmantas Sierakauskas
Konstantinas Kalinauskas
Antanas Mackevičius
Jurgis Bielinis
Jonas Basanavičius
Vincas Kudirka
Juozas Tumas-Vaižgantas
Adomas Mickevičius
Simonas Daukantas
Motiejus Valančius
Vincas Pietaris
Jonas Mačiulis-Maironis
Laurynas Ivinskis
Petras Vileišis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Vudras Vilsonas
Benitas Musolinis
Vladimiras Leninas
Josifas Stalinas
Adolfas Hitleris
Vinstonas Čerčilis
Franklinas Ruzveltas
Augustinas Voldemaras
Juozas Tūbelis
Antanas Smetona
Aleksandras Stulginskis
Kazys Grinius
Justas Paleckis
Vincas Krėvė-Mickevičius
Juozas Ambrazevičius
Steponas Darius
Stasys Girėnas
Haris Trumenas
Džordžas Maršalas
Džonas Kenedis
Nikita Chruščiovas
Leonidas Brežnevas
Michailas Gorbačiovas
Jonas Žemaitis-Vytautas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Juozas Lukša-Daumantas
Antanas Sniečkus
Romas Kalanta
Antanas Terleckas
Vincentas Sladkevičius
Sigitas Tamkevičius
Nijolė Sadūnaitė
Vytautas Landsbergis
Algirdas Brazauskas

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: