Naujausiųjų laikų istorinės datos

Puslapyje pateiktos visos naujausiųjų laikų istorinės datos pagal įvykių eiga.

Dėmesio! Šis puslapis yra nebaigtas. Prisidėk prie tinklalapio kūrimo ir Tu!
1915-1922 m. – turkų vykdytas armėnų tautos genocidas
1917 m. spalio mėn. – Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos suorganizuotas sukilimas prieš Laikinąją vyriausybę
1917 m. gruodžio mėn. – sukurta Rusijos ypatingoji komisija (ČK)
1917 m. pab. – bolševikai pradėjo turto nacionalizacija
1917 m. lapkričio 7 d. – 1922 m. spalis – Rusijos pilietinis karas
1918 m. liepos 16 d. – nužudytas paskutinis Rusijos caras Nikolajus II kartu su šeima
1918 m. lapkritisrevoliucija Vokietijoje, atsistatydina kaizeris Vilhelmas II
1918 11 11 – Pirmojo pasaulinio karo pabaiga
1918 11 11 – sudaryta pirmoji Lietuvos Vyriausybė
1918 m. gruodžio 27 d. – kreipimasis į Lietuvos piliečius ginti Tėvynės.
1919 m. – Veimare priimta Vokietijos konstitucija.
1919 m. sausio mėn. – Paryžiaus taikos konferencija
1919 m. vasario mėn.-  paskelbtas “Lietuvos ir Baltarusijos Sovietų respublikų sujungimas” ir Litbelo sukūrimas.
1919 m. vasario mėn. – susikūrė Lietuvos kariuomenė
1919 m. spalio 9 d. – bermontininkai nesėkmingai puola Rygą
1919 m. lapkričio 12-22 d. lietuviai sumušė bermontininkų kariuomenės likučius
1919 m. balandžio mėn. –  lenkų kariuomenė užėmė Vilnių
1919 m. liepos 26 d. – Antantės Aukščiausioji taryba nustatė antrą demarkacinę liniją
1920 m. – pradeda veikti Tautų sąjunga
1920 m. kovo 12 d. – nepavykęs monarchijos šalininkų perversmas
1920 m. balandžio 25 d. – Lenkija pradėjo puolimą prieš Sovietų Rusiją.
1920 m. liepos 12 d. – pasirašyta Lietuvos-Tarybų Rusijos taikos sutartis, Maskvos taika.
1920 m. spalio 7 d. – Lietuvos ir Lenkijos derybininkai sutartį pasirašė, kuria susitarta nutraukti karo veiksmus, gerbti sutartimi nustatytą demarkacinę liniją, Suvalkų sutartis.
1921  – 1929 m. – Rusijos naujoji ekonominė politika (NEP)
1922 m. – “Vidurio Lietuva“ buvo įtraukta į Lenkijos sudėtį.
1922 m. gruodžio 30 d. – „SSRS įkūrimo deklaracija“.
1922 m. – Josefas Stalinas tampa komunistų partijos generaliniu sekretoriumi
1923 m. sausio mėn. – Belgija užėmė Rūro sritį.
1923 m. lapkričio mėn.  – VNSDP nesėkmingai pabandė įvykdyti pučą Bavarijoje
19241928 m. – Daueso planas
1925 m. – Bolševikų partija pavadinta VKP(b)
1927 m. – priimtas valstybės paramos bedarbiams įstatymas
1929 m. – kyla pasaulinė ekonominė krizė
1930 m. – prezidentas paleido tik 1928 m. išrinktą Reichstagą.
1932 m. – parlamentas buvo dar kartą paleistas
1932 m. – po kelių mėnesių Reichstagas ir vėl paleistas
1933 m. sausio 30 d. – A. Hitleris paskirtas reichskancleriu (kiek vėliau paleistas Reichstagas)
1933 m. kovo  mėn. – nauji Reichstago rinkimai (per tą laiką VNSPD susidorojo su savo politiniais priešais)
1933 m. vasario 27 d. – naciai padegė Reichstagą, o kaltę primetė komunistams. Privertė tuometinį prezidentą pasirašyti “Tautos ir valstybės apsaugos“ įstatymą.
1933 m. kovo 23 d. – priimtas „Tautos ir valstybės skurdžios padėties likvidavimo“ įstatymas
1934 m. – pradėta gaminti povandeniniai laivai, tankai, lėktuvai, sunkioji ginkluotė, laivynas.
1934 m. – OGPU buvo pertvarkyta į Vidaus reikalų liaudies komisariatą (NKVD)
1934 m. birželio 30 – „ilgųjų peilių naktis“
1934 m. rugpjūčio mėn. – mirus prezidentui prezidento ir kanclerio postai buvo sujungti.
19351941 m. – „Didysis valymas“
1935 m. – Vokietijoje įvesta karinė prievolė
1935 m. rugsėjo mėn. – išleistas įstatymas, siekęs garantuoti „vokiečių garbės ir kraujo apsaugą“, juo mišri santuoka paskelbta nusikaltimu
1936 m. – priimta SSRS konstitucija skelbusi, kad šalyje nugalėjo socializmas, sukurta nauja visuomenė.
1938 m. lapkričio 9-10 – „krištolo naktis“, didžiausias žydų pogromas

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: