Adolfo Šapokos “Lietuvos istorija”

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: Lietuvių emigracijos problema.

Emigracijos politika Žmonės į svetimus kraštus paprastai važiuoja dėl to, kad ten gali daugiau užsidirbti ir geriau, negu savo tėviškėje, …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: Kultūrinė lietuvių išeivių būklė kituose kraštuose

Lietuviai Pietų Amerikoje Pietų Amerikos lietuvių veikimo sunkumai. Po Šiaurės Amerikos, daugiausia lietuvių yra Pietinėje Amerikoje, kur pirmieji lietuviai pateko jau …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: JAV lietuviai

Ekonominė Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių būklė Lietuvos išeiviai buvo paprasti kaimo žmonės darbininkai ir smulkūs amatininkai. Įvažiuodami į Ameriką, jie …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje. Emigracijos pradžia ir centrai. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Emigracijos pradžia Nėra pasauly nė vienos tautos, kurios visi nariai gyventų prie vieno daikto; visada atsiranda dalis, kuri išvyksta ieškoti …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Mažoji Lietuva Vokiečių valdžioje

Kryžiuočių ordino nukariavimai ir jo valstybė Nukariavimai ir sienos. Vokiečių, arba kryžiuočių, ordinas buvo atkviestas apie 1226 m. į Pavyslį kovoti …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Latvių tautos kelias

Latviai svetimųjų valdžioje Vokiečių ordino valdžioje. Latviai į vokiečių valdžią pateko tada, kai atskiros jų mažytės valstybėlės dar nebuvo susijungusios į …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Atskirtųjų lietuvių tautos dalių likimas

Lietuvių tautos ploto siaurėjimo istorijos būvyje Aisčių kiltys ir jų likimas. Kai prasideda pirmosios istoriškos žinios apie Pabaltijo kraštus, aisčius jau …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: Tarptautinių santykių plėtimas

Įstojimas į Tautų Sąjungą ir Lietuvos pripažinimas de jure Nuo Vilniaus konferencijos (1917 m.) laikų Taryba rūpinosi išgauti Lietuvos valstybės …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: