Adolfo Šapokos “Lietuvos istorija”

30

Bir'17

Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo.

Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m.) Tarpuvaldžio tvarka. Su Zigmantu Augustu pasibaigė Lietuvą ir Lenkiją valdžiusios Gedimino šeimos šaka; liko tik netekėjusi Zigmanto …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis

Liublino unijos atneštieji naujoviškumai Valdovo klausimas. Iki 1569 m. ir faktiškai ir juridiškai Lietuva buvo visiškai nepriklausoma valstybė. Senieji aktai, kuriais …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje

Švietimas ir tautiškas susipratimas Švietimas. Nuo Vytauto laikų prie bažnyčių ir vienuolynų Lietuvoje ėmė rastis mokyklų. XV amž. gale ir XVI …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI a.

Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai Bajorai buvo aukščiausiasis luomas, turėjęs daugiausia teisių ir mažiausia pareigų. Iš visų pareigų jiems buvo likusi tiktai …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Valstybinė Lietuvos santvarka XVI a. Lietuvos statutai.

Krašto valdymo aparatas iki XVI a. antrosios pusės Didysis kunigaikštis ir jo valdžia. Po Vytauto mirties Lietuvos valdovai visada būdavo renkami. …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Lietuvos ir Lenkijos artėjimo laikai

Aleksandro (1492—1506 m.) išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Kazimiero laikais Lietuvos santykiai su Lenkija buvo labai įtempti. Išrenkant jį didžiuoju Lietuvos …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Kazimiero laikai (1440-1492 m.) – pereinamasis laikotarpis

Kazimiero išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (1440 m.) Išrinkimas. Zigmantui žuvus, natūraliu kandidatu į Lietuvos sostą tapo jo sūnus Mykolas; Mykolo šalininkai …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Gediminaičiai: Vytauto politikos tęsėjų laikotarpis.

Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija (1430—1432 m.) Švitrigaila. Vytautui mirus, Lietuvos bajorija savo didžiuoju kunigaikščiu paskelbė jauniausiąjį Jogailos brolį, Švitrigailą. …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: