Adolfo Šapokos “Lietuvos istorija”

29

Bir'17

Lietuva pereigoje iš pagoniškųjų laikų į krikščioniškuosius

Pagoniškosios Lietuvos kultūros lygio klausimas Skaitydami senuosius, Lietuvą liečiančius raštus, matome, kad juose Lietuva dažniausiai laikoma tamsiu, barbarišku kraštu. Bet …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Gediminaičiai: Jogailos ir Vytauto laikai.

Lenkija prieš Jogailą išrenkant karalium Lenkų valstybė atsirado jau X amž vidury. Bet XII amž. ji suskilo į daugybę mažų kunigaikštysčių, …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Gediminaičiai: Politinė krizė Lietuvoje 1377-1384 m.

Algirdo įpėdinis Jogaila ir jo politika Naujoji Lietuvos politikos linkmė. 1377 m. mirdamas Algirdas savo įpėdiniu paskyrė sūnų Jogailą. Kęstutis, gerbdamas …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Gediminaičiai: Algirdo ir Kęstučio laikai

Gedimino įpėdiniai Gediminas mirė apie 1341 m. Mirdamas jis paliko 7 sūnus. Jau anksčiau visi jie buvo gavę po sritį. …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Gediminaičiai: Vytenio ir Gedimino laikai.

Lietuvos būklė po Traidenio mirties Apie laikotarpį po Traidenio mirties iki Vytenio įsiviešpatavimo (1282—1295 m.) yra likę labai maža žinių. …

Skaityti toliau

29

Bir'17

Lietuvos valstybės kūrimo laikotarpis. Mindaugas

Vidaus ir užsienio santykiai valstybei kuriantis Lietuvos vidaus santvarka ir karai su kaimynais prieš įkuriant vieningą valstybę. Valstybė buvo įkurta ne …

Skaityti toliau

27

Bir'17

Lietuva prieš susidarant vieningai valstybei. Aisčiai

Aisčių kiltys ir jų gyvenamosios vietos istorinių laikų pradžioje Pirmosios mus pasiekusios istorinės žinios liudija aisčius jau gyvenus tose pačiose …

Skaityti toliau

27

Bir'17

Priešistorinis laikotarpis. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Pabaltijo ir Lietuvos žemės paviršiaus susiformavimas Žemė, kaip žinome, iš pradžių yra buvusi žėrinti ugninė masė. Ilgainiui, atiduodama šilimą šaltai …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: