Adolfo Šapokos “Lietuvos istorija”

30

Bir'17

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: Valstybės tvarkymas

Steigiamasis seimas ir konstitucija Laikinė konstitucija. Kai Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d. atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium, valdymo …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: Nepriklausomybės kovos.

Krašto gynimo organizavimas Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Pirmasis ministerių kabinetas buvo sudarytas ne partijų koalicijos, bet darbo pamatais. Jo programa buvo viešai …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: Didžiojo karo ir valstybės atstatymo laikotarpis.

Lietuva didžiojo karo pradžioje Karo veiksmai Lietuvoje. Didžiųjų Europos valstybių rungtynių padarinys — didysis karas iš pat pradžios lietuvių gyvenamąjį kraštą …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuva carinės Rusijos valdžioje: tautiškasis atgimimas.

Naujoji gadynė Senoji Lietuvos valstybė buvo sukurta grynai lietuviško elemento. Sukūrus valstybę, jos sienos buvo išplėstos į rusiškąsias žemes, ir …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuva carinės Rusijos valdžioje: Lietuvos rusinimas.

Rusų valdžios pažiūros į Lietuvą ir rusinimo politika Jau nuo XVI amž. Maskvos kunigaikščiai, o vėliau carai siekė sujungti savo …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuva carinės Rusijos valdžioje: XIX a. ir sukilimai

Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje XV amžiuje didžioji Lietuvos kunigaikštija buvo pasiekusi didžiausią savo teritorinį išsiplėtimą. XVI amž. …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Paskutiniai reformų bandymai ir ATR nepriklausomybės galas.

Valstybė po pirmojo padalinimo iki reformuojamojo seimo Rusų priežiūra. Visos padalinime dalyvavusios valstybės kartu, o Rusija dar atskiru seimo patvirtintu aktu …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Kultūrinė ir ekonominė ATR būklė XVIII a. pab.

Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m.) Edukacinė Komisija. Kaip tik tuo metu, kai susirinko 1773 m. seimas, atėjo …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: