Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

12

Mar'14

41. Rusija 1917 m.

Vidaus politinė padėtis Prasidėjus karui, Rusija susidūrė su dideliais ekonominiais sunkumais. Šalis, turinti milžiniškų gamtos rezervų, karui buvo praktiškai nepasiruošusi. …

Read More

12

Mar'14

40. Lietuva vokiečių okupacijos metais

Lietuva pirmojo pasaulinio karo pradžioje Kai Vokietija paskelbė karą Rusijai, rusų kariuomenė buvo telkiama Lietuvos – Vokietijos pasienyje. Lietuvoje buvo …

Read More

12

Mar'14

39. Karo frontai 1914-1917 m.

Karo veiksmai Vakaruose Vokietija, paskelbusi karą Prancūzijai ir Anglijai, Vakaruose buvo pasirengusi pulti pagal vokiečių kariuomenės generalinio štabo vado grafo …

Read More

12

Mar'14

38. Pirmojo pasaulinio karo pradžia

Karo priežastys 1914 m. rugpjūčio l d. Europoje įsiliepsnojo karinis konfliktas. Vėliau dėl pla­taus karinių veiksmų masto ir didelio kariaujančių …

Read More

12

Mar'14

37. Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

Europos valstybių nesutarimai dėl teritorijų ir politikos Imperialistinė politika, siekiant užgrobti vis naujas ir naujas teritorijas, sukė­lė ne vieną susidūrimą …

Read More

12

Mar'14

36. Pasaulio pasidalijimas

Ekonominė raida antroje XIX a. pusėje Pirmoje XIX a. pusėje Europos šalių pramonės techninis išsivystymas nebuvo vienodas ir pamažu plėtėsi …

Read More

12

Mar'14

35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. pab.-XX a. pr.

Lietuvos visuomenės pozicija rusų valdžios atžvilgiu XIX a. septintame dešimtmetyje Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime įvyko didelis lūžis – buvo …

Read More

12

Mar'14

34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.

Pokyčiai ūkio raidoje Baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma sudarė pa­lankesnes sąlygas vystytis ūkiui. Lietuvos dvaruose įsivy­ravo laisvai samdomas darbas. Dalis …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: