Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

12

Kov'14

41. Rusija 1917 m.

Vidaus politinė padėtis Prasidėjus karui, Rusija susidūrė su dideliais ekonominiais sunkumais. Šalis, turinti milžiniškų gamtos rezervų, karui buvo praktiškai nepasiruošusi. …

Skaityti toliau

12

Kov'14

40. Lietuva vokiečių okupacijos metais

Lietuva pirmojo pasaulinio karo pradžioje Kai Vokietija paskelbė karą Rusijai, rusų kariuomenė buvo telkiama Lietuvos – Vokietijos pasienyje. Lietuvoje buvo …

Skaityti toliau

12

Kov'14

39. Karo frontai 1914-1917 m.

Karo veiksmai Vakaruose Vokietija, paskelbusi karą Prancūzijai ir Anglijai, Vakaruose buvo pasirengusi pulti pagal vokiečių kariuomenės generalinio štabo vado grafo …

Skaityti toliau

12

Kov'14

38. Pirmojo pasaulinio karo pradžia

Karo priežastys 1914 m. rugpjūčio l d. Europoje įsiliepsnojo karinis konfliktas. Vėliau dėl pla­taus karinių veiksmų masto ir didelio kariaujančių …

Skaityti toliau

12

Kov'14

37. Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

Europos valstybių nesutarimai dėl teritorijų ir politikos Imperialistinė politika, siekiant užgrobti vis naujas ir naujas teritorijas, sukė­lė ne vieną susidūrimą …

Skaityti toliau

12

Kov'14

36. Pasaulio pasidalijimas

Ekonominė raida antroje XIX a. pusėje Pirmoje XIX a. pusėje Europos šalių pramonės techninis išsivystymas nebuvo vienodas ir pamažu plėtėsi …

Skaityti toliau

12

Kov'14

35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. pab.-XX a. pr.

Lietuvos visuomenės pozicija rusų valdžios atžvilgiu XIX a. septintame dešimtmetyje Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime įvyko didelis lūžis – buvo …

Skaityti toliau

12

Kov'14

34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.

Pokyčiai ūkio raidoje Baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma sudarė pa­lankesnes sąlygas vystytis ūkiui. Lietuvos dvaruose įsivy­ravo laisvai samdomas darbas. Dalis …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: