Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

14

Jun'14

§ 0. Naujųjų amžių įvadas

Naujųjų amžių istorijos chronologija Chronologinis istorijos skirstymas (senovė, viduriniai ir naujieji amžiai) atsirado renesanso laikais. XX a. susiformavo naujausiųjų laikų …

Read More

12

Mar'14

48. Kultūros ir mokslo sąjūdis XX a. pr.

Kultūrinės veiklos sąlygos 1904 m. po lietuvių spaudos draudimo panaikinimo žymiai pasikeitė Lietuvos kultūrinio gyvenimo sąlygos. Atsirado galimybės mokyti vaikus …

Read More

12

Mar'14

47. Buities ir tradicijų pokyčiai

Miestų augimas ir jų architektūra XIX a. antroje pusėje Europoje sparčiai augo miestų gyventojų skaičius. Šis augimas buvo susijęs su …

Read More

12

Mar'14

46. Meno raida XIX a.

Dailė XIX a. pr. dailėje įsivyravo klasicizmo stilius, jam būdinga laikytis antikos me­no principų, siekti tobulumo bei absoliutaus grožio. Įžymiausias …

Read More

12

Mar'14

45. Mokslo ir technikos pažanga

Pasiekimai biologijoje ir medicinoje Sparti kapitalizmo raida skatino gamtos mokslų plėtotę. Pagrindiniu XIX a. biologijos uždaviniu tapo gyvų organizmų sandaros …

Read More

12

Mar'14

44. Pirmojo pasaulinio karo padariniai ir Versalio sutartis

Paryžiaus taikos konferencija Paryžiaus taikos konferencija prasidėjo 1919 m. sausio 18 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos rūmuose. Konferencijo­je dalyvavo 70 …

Read More

12

Mar'14

43. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaubų

JAV prezidento V. Vilsono taikos programa Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, JAV vyriausybė ne kartą mėgino tarpi­ninkauti ir paskatinti kariaujančias puses …

Read More

12

Mar'14

42. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę

Lietuvių veikla Rusijoje, Europoje ir Amerikoje Svarbiausias lietuvių tautinio išsivadavimo sąjūdžio tikslas buvo nepriklauso­mos valstybės atkūrimas. Pirmojo pasaulinio karo metais …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: