Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

12

Kov'14

33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab.

“Rusų pradų atkūrimo” politika Po nuslopinto 1863-1864 m. sukilimo caro valdžia pradėjo atvirai įgyvendinti visuotinio rusinimo politiką vadinamajame Šiaurė vakarų …

Skaityti toliau

25

Vas'14

32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas

Žydų padėtis XIX a. Europoje Nuo seniausių laikų Euro­poje dėl tautinių, religinių priežasčių buvo ribojamos žydų teisė. Jie negalėjo dalyvauti …

Skaityti toliau

25

Vas'14

31. Tautos Rusijos imperijoje

Užkariavimų ir priespaudos politika 1795 m., po paskutiniojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Rusija iš­plėtė savo teritoriją Vakaruose. Jai atiteko …

Skaityti toliau

25

Vas'14

30. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos

Austrijos imperija 1815-1867 m. Vienos kongrese Austrija vaidino vieną pagrindinių vaidmenų sudarant taiką Europoje. Austrijos kancleris K. Meternichas pirmininkavo kongreso …

Skaityti toliau

25

Vas'14

29. Italijos kelias į susivienijimą

Politinis Apeninų pusiasalio žemėlapis Pirmoje XIX a. pusėje Italijos, po­litiniu požiūriu, nebuvo. Apeninų pusiasalis buvo suskaidytas į kele­tą valstybių: pietuose …

Skaityti toliau

25

Vas'14

28. Vokietijos suvienijimas

Vokietijos kunigaikštystės po Vienos kongreso Iki prancūzų okupacijos Šventoji vokiečių tautos Romos imperija buvo netvirta daugiau nei 300 smulkiųjų kunigaikštysčių …

Skaityti toliau

25

Vas'14

27. “Tautų pavasaris”. Tautų atgimimas

Didžioji Prancūzijos revoliucija ir nacionalinio judėjimo pradžia Kai 1789 m. liepos 14 d. prancūzų revoliucionieriai užėmė Bastiliją, jie iškil­mingai paskelbė: …

Skaityti toliau

25

Vas'14

26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX a. vid.

1831 m. sukilimas Lietuvoje 1830 m. Europą sukrėtė Liepos revoliucija Prancūzijoje. Revoliucija pavergtų tautų judėjimą skatino ir Rusijoje. Caro vyriausybė …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: