Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

14

Sep'14

4. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918-1922 m. Steigiamasis Seimas

Lietuvos valstybės institucijų kūrimas. Rinkimai į Steigiamąjį Seimą Lietuvos valstybės aparatas kūrėsi palaipsniui 1918-1922 m. Per trumpą laiką sunkių Nepriklausomybės …

Read More

07

Sep'14

3. Lietuvos nepriklausomybės kovos

Padėtis Lietuvoje 1918 m. pabaigoje. Bolševikų įsiveržimas į Baltijos šalis 1918 m. lapkričio 11 d. buvo sudaryta pirmoji atsikuriančios nepriklausomos …

Read More

06

Sep'14

2. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje

Bolševikų atėjimas į valdžią ir jų politika 1917 m. spalio mėn. Petrograde RSDDP(b) suorganizavo sukilimą prieš Laikinąją vyriausybę. Valdžią sostinėje, …

Read More

03

Sep'14

1. Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje

Paryžiaus taikos konferencijos sprendiniai 1918 m. lapkričio mėn. baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Kokia bus pasaulio tvarka po karo, turėjo nutarti …

Read More

27

Jul'14

§ 44. Švietimas. Švietimo ir meno raida Europoje XIX a.

Ne tik viduramžiais, bet ir naujųjų amžių pradžioje mokyklų paprastiems žmonėms veikė mažai. Visuotinio mokymo įgyvendinimas buvo nepaprastai sudėtingas dalykas. …

Read More

27

Jul'14

§ 43. Europiečių gyvenimo pokyčiai XIX a. Blaivybės draugijos

Nuo XVIII a. pabaigos ligi XX a. 8-o dešimtmečio europiečių ūkinis gyvenimas ir buitis labai pasikeitė. Tuos pokyčius sukėlė technikos …

Read More

27

Jul'14

§ 42. Kinija ir Japonija XVII—XIX a. Afrika ir vergų prekyba

Cingų dinastijos valdoma Kinija Kinija gyventojų skaičiumi buvo didžiausia pasaulio valstybė. 1600 m. joje gyveno apie 110 mln., 1700 m. …

Read More

27

Jul'14

§41. Europiečių skverbimasis į Aziją ir Afriką. Anglija užgrobia Indiją

Europiečių kolonijos Azijos ir Afrikos šalyse Pirmieji kolonijas pradėjo grobti portugalai jau XV d. Tiesa, jie nepajėgė nukariauti didelių žemių …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: