Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasė

Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasei

25

Vas'14

16. Politinės srovės ir socialinės XIX a. teorijos

Liberalizmo susiformavimo prielaidos Kartu su kapitalizmo užuomazgomis XVIII a. pr. Europos valstybėse ėmė for­muotis nauji visuomenės sluoksniai, pirmiausia buržuazija, darbininkai. …

Read More

25

Vas'14

15. Pokyčiai visuomenėje XVIII a. pab.

Miestų augimas ir socialinės problemos Amerikiečiai, pakilę į kovą už savo nepriklausomybę, paskelbė Žmogaus teisių deklaraciją, kurioje įtvirtino, jog visi …

Read More

25

Vas'14

14. Pramonės perversmas Anglijoje ir jo įtaka Europai

Anglijos industrializacijos prielaidos Naujausi istoriniai tyrinėjimai rodo, kad Anglijos industrializacijos šaknys glū­di XVIII a. pr., siekia net XVII a. Pramonės …

Read More

25

Vas'14

13. Pramonės perversmo pokyčiai Europoje

“Pramonės perversmo” sąvoka Pirmą kartą “pramonės perversmo” sąvoką pavartojo Frydrichas Engel­sas 1844-1845 m. pasirodžiusioje knygoje “Darbininkų klasės padėtis Anglijoje”. Labai …

Read More

25

Vas'14

12. Vienos kongresas. “Šokantis kongresas”

“Šokantis kongresas“ Prancūzijai pralaimėjus karą su sąjungininkais, Europos valdovai 1814 m. rug­sėjo mėn. suvažiavo į Vieną. Austrijoje prasidėjusio Vienos kongreso …

Read More

25

Vas'14

11. Napoleono imperijos žlugimas

Ispanų pasipriešinimas prancūzams Pasirašęs Tilžės taikos sutartį, Napoleonas pradėjo ruoštis žygiui į Pirėnų pusia­salį. Pagrindinis šio žygio tikslas buvo priversti …

Read More

25

Vas'14

10. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 m.

Carizmo politika Lietuvoje Rusijos vidaus ir užsienio politiką lėmė siekis sustiprinti imperijos galią ir įta­ką. Jekaterina II užimtose Lenkijos-Lietuvos žemėse …

Read More

25

Vas'14

9. Napoleono karai

“Banginio ir liūto kova“ Amjeno taikos sutartis, pasirašyta tarp Prancūzijos ir Anglijos, truko neilgai. Prancūzija neketino įsileisti anglų prekių į …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: