Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasė

Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasei

12

Kov'14

35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. pab.-XX a. pr.

Lietuvos visuomenės pozicija rusų valdžios atžvilgiu XIX a. septintame dešimtmetyje Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime įvyko didelis lūžis – buvo …

Skaityti toliau

12

Kov'14

34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.

Pokyčiai ūkio raidoje Baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma sudarė pa­lankesnes sąlygas vystytis ūkiui. Lietuvos dvaruose įsivy­ravo laisvai samdomas darbas. Dalis …

Skaityti toliau

12

Kov'14

33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab.

“Rusų pradų atkūrimo” politika Po nuslopinto 1863-1864 m. sukilimo caro valdžia pradėjo atvirai įgyvendinti visuotinio rusinimo politiką vadinamajame Šiaurė vakarų …

Skaityti toliau

25

Vas'14

32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas

Žydų padėtis XIX a. Europoje Nuo seniausių laikų Euro­poje dėl tautinių, religinių priežasčių buvo ribojamos žydų teisė. Jie negalėjo dalyvauti …

Skaityti toliau

25

Vas'14

30. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos

Austrijos imperija 1815-1867 m. Vienos kongrese Austrija vaidino vieną pagrindinių vaidmenų sudarant taiką Europoje. Austrijos kancleris K. Meternichas pirmininkavo kongreso …

Skaityti toliau

25

Vas'14

31. Tautos Rusijos imperijoje

Užkariavimų ir priespaudos politika 1795 m., po paskutiniojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Rusija iš­plėtė savo teritoriją Vakaruose. Jai atiteko …

Skaityti toliau

25

Vas'14

26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX a. vid.

1831 m. sukilimas Lietuvoje 1830 m. Europą sukrėtė Liepos revoliucija Prancūzijoje. Revoliucija pavergtų tautų judėjimą skatino ir Rusijoje. Caro vyriausybė …

Skaityti toliau

25

Vas'14

29. Italijos kelias į susivienijimą

Politinis Apeninų pusiasalio žemėlapis Pirmoje XIX a. pusėje Italijos, po­litiniu požiūriu, nebuvo. Apeninų pusiasalis buvo suskaidytas į kele­tą valstybių: pietuose …

Skaityti toliau
© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums