Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasė

Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasei

25

Vas'14

32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas

Žydų padėtis XIX a. Europoje Nuo seniausių laikų Euro­poje dėl tautinių, religinių priežasčių buvo ribojamos žydų teisė. Jie negalėjo dalyvauti …

Read More

25

Vas'14

31. Tautos Rusijos imperijoje

Užkariavimų ir priespaudos politika 1795 m., po paskutiniojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Rusija iš­plėtė savo teritoriją Vakaruose. Jai atiteko …

Read More

25

Vas'14

30. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos

Austrijos imperija 1815-1867 m. Vienos kongrese Austrija vaidino vieną pagrindinių vaidmenų sudarant taiką Europoje. Austrijos kancleris K. Meternichas pirmininkavo kongreso …

Read More

25

Vas'14

29. Italijos kelias į susivienijimą

Politinis Apeninų pusiasalio žemėlapis Pirmoje XIX a. pusėje Italijos, po­litiniu požiūriu, nebuvo. Apeninų pusiasalis buvo suskaidytas į kele­tą valstybių: pietuose …

Read More

25

Vas'14

28. Vokietijos suvienijimas

Vokietijos kunigaikštystės po Vienos kongreso Iki prancūzų okupacijos Šventoji vokiečių tautos Romos imperija buvo netvirta daugiau nei 300 smulkiųjų kunigaikštysčių …

Read More

25

Vas'14

27. “Tautų pavasaris”. Tautų atgimimas

Didžioji Prancūzijos revoliucija ir nacionalinio judėjimo pradžia Kai 1789 m. liepos 14 d. prancūzų revoliucionieriai užėmė Bastiliją, jie iškil­mingai paskelbė: …

Read More

25

Vas'14

26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX a. vid.

1831 m. sukilimas Lietuvoje 1830 m. Europą sukrėtė Liepos revoliucija Prancūzijoje. Revoliucija pavergtų tautų judėjimą skatino ir Rusijoje. Caro vyriausybė …

Read More

25

Vas'14

25. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. vid.

Baudžiavos panaikinimas XIX a. vid., ypač po Krymo karo (1853-1856), Rusijos imperijoje toliau didėjo feodalinės baudžiavinės sistemos krizė. Gamyba dvaruose …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: