Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasė

Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 9 klasei

12

Kov'14

40. Lietuva vokiečių okupacijos metais

Lietuva pirmojo pasaulinio karo pradžioje Kai Vokietija paskelbė karą Rusijai, rusų kariuomenė buvo telkiama Lietuvos – Vokietijos pasienyje. Lietuvoje buvo …

Read More

12

Kov'14

39. Karo frontai 1914-1917 m.

Karo veiksmai Vakaruose Vokietija, paskelbusi karą Prancūzijai ir Anglijai, Vakaruose buvo pasirengusi pulti pagal vokiečių kariuomenės generalinio štabo vado grafo …

Read More

12

Kov'14

38. Pirmojo pasaulinio karo pradžia

Karo priežastys 1914 m. rugpjūčio l d. Europoje įsiliepsnojo karinis konfliktas. Vėliau dėl pla­taus karinių veiksmų masto ir didelio kariaujančių …

Read More

12

Kov'14

37. Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

Europos valstybių nesutarimai dėl teritorijų ir politikos Imperialistinė politika, siekiant užgrobti vis naujas ir naujas teritorijas, sukė­lė ne vieną susidūrimą …

Read More

12

Kov'14

36. Pasaulio pasidalijimas

Ekonominė raida antroje XIX a. pusėje Pirmoje XIX a. pusėje Europos šalių pramonės techninis išsivystymas nebuvo vienodas ir pamažu plėtėsi …

Read More

12

Kov'14

35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. pab.-XX a. pr.

Lietuvos visuomenės pozicija rusų valdžios atžvilgiu XIX a. septintame dešimtmetyje Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime įvyko didelis lūžis – buvo …

Read More

12

Kov'14

34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.

Pokyčiai ūkio raidoje Baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma sudarė pa­lankesnes sąlygas vystytis ūkiui. Lietuvos dvaruose įsivy­ravo laisvai samdomas darbas. Dalis …

Read More

12

Kov'14

33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab.

“Rusų pradų atkūrimo” politika Po nuslopinto 1863-1864 m. sukilimo caro valdžia pradėjo atvirai įgyvendinti visuotinio rusinimo politiką vadinamajame Šiaurė vakarų …

Read More

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: