Naujųjų amžių istorijos vadovėlis 8 klasė

Naujųjų amžių istorija 8 klasė, 1996 metai

22

Jul'14

§ 12. JAV politinė ir ūkio raida XVIII a. pabaigoje—XIX a. pirmoje pusėje

Federalistų partija 1789 m. įvyko JAV prezidento rinkimai. Pirmuo­ju respublikos prezidentu, gavęs visus balsus, buvo išrinktas Dž. Vašingtonas — žinomas …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 11. JAV nepriklausomybės karas. Konstitucijos priėmimas

Sėkminga anglams karo pradžia Prasidėjus kovos veiksmams, Anglija atgabeno į Šiaurės Ameriką naujų gerai išmokytos ir apginkluotos kariuo­menės dalinių, sutelkė …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 10. Anglų kolonijų Šiaurės Amerikoje politinė ir ūkio padėtis XVIII a. viduryje. Nepriklausomybės deklaracija

Kolonizacija 1760m. trylikoje Atlanto pakrantės kolonijų gyveno jau 1,6 mln. žmonių, kurių penktadalis buvo negrai. Kolo­nistų sparčiai daugėjo dėl emigracijos. …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 9. Europiečių kolonizacija Šiaurės Amerikoje

Šiaurės Amerikos atradimas ir pirmosios kolonijos Didžiuliai Šiaurės Amerikos plotai prieš Kolumbui at­randant Ameriką buvo labai retai gyvenami. Ten gyveno …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 8. Anglijos vidaus ir užsienio politika XIX a. pirmoje pusėje

Buržuazijos ir darbininkijos formavimas Svarbiausias pramonės perversmo rezultatas visuome­nėje buvo dviejų naujų sluoksnių (klasių) — pramonės bur­žuazijos ir darbininkijos — …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 7. Pramonės perversmas Anglijoje

Pramonės perversmas Pirmųjų paprastų mašinų ir fabrikų, didesnių anglies kasyklų Anglijoje atsirado dar iki Hanoverio dinastijos įsi­viešpatavimo. Tačiau nuo XVIII …

Skaityti toliau

22

Jul'14

§ 6. Monarchijos įsitvirtinimas Anglijoje

Karaliaus valdžia ir parlamentas Po 1688 m. perversmo Anglijoje buvo smarkiai apribota karaliaus valdžia ir padidėjo parlamento vaidmuo. Nesant rašytinės …

Skaityti toliau

21

Jul'14

§ 5. Prancūzų švietėjai. „Apšviestasis absoliutizmas”

Prancūzų švietėjai Šarlis Luji Monteskjė Vienas iš prancūzų Švietimo pradininkų buvo kilmingas bajoras Šarlis Luji Monteskjė (1689—1755). Jis smerkė absoliutizmą, …

Skaityti toliau

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: