2020 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. Kam pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją priklauso suverenitetas?

 

 

 

 

02. Kuris cenzas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją yra taikomas kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas?

 

 

 

 

03. Seimas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

2020 VBE 4 testinio klausimo LDK žemėlapis04. Kuriuo skaičiumi žemėlapyje pažymėta Žalgirio mūšio vieta?

 

 

 

 

05. Kurioje iš šių valstybių neįsitvirtino protestantizmas?

 

 

 

 

06. Pasirinkite teisingą šių įvykių chronologinę seką.
1. Liublino unijos sudarymas.
2. Martyno Mažvydo „Katekizmo“ išleidimas.
3. Pirmojo Lietuvos Statuto išleidimas.
4. Vilniaus universiteto įsteigimas.

 

 

 

 

07. Stepono Batoro valdymo metais buvo:

 

 

 

 

08. Kam valdant Prancūziją buvo priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija?

 

 

 

 

09. Kuri istorinė asmenybė išplėtojo trijų valdžių atskyrimo sampratą?

 

 

 

 

10. Kuris teiginys apie 1791 m. Gegužės 3-iosios konstituciją yra klaidingas?

 

 

 

 

11. Kuri Renesanso asmenybė darbavosi inžinerijos, dailės, anatomijos, astronomijos, matematikos, kartografijos srityse?

 

 

 

 

12. Jakobinams atėjus į valdžią Prancūzijoje:

 

 

 

 

13. Vienos kongreso metu buvo nutarta:

 

 

 

 

14. Otas fon Bismarkas Vokietiją suvienijo:

 

 

 

 

15. Kuris procesas prasidėjo pramonės perversmo metu?

 

 

 

 

16. Kuris JAV prezidentas kėlė Tautų Sąjungos įkūrimo idėją?

 

 

 

 

17. Kuri politinė partija palaikė 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą Lietuvoje?

 

 

 

 

18. Kokia yra pagrindinė 1921 m. karikatūros mintis apie Vokietijos reparacijų mokėjimą?
2020 VBE 18 testinio klausimo karikatūra Vokietijos reparacijos

 

 

 

 

19. Su kuria valstybe 1938 m. Lietuva neturėjo sienos?

 

 

 

 

20. Antano Smetonos autoritarinio valdymo metais:

 

 

 

 

2020 VBE 21 testinio klausimo žemėlapis Europa po Pirmojo pasaulinio karo21. Kuriuo skaičiumi žemėlapyje pažymėtoje valstybėje XX a. ketvirtąjį dešimtmetį buvo išsaugotas demokratinis valdymas

 

 

 

 

22. Kuriame tarptautiniame susitikime V. Čerčilis kartu su J. Stalinu ir F. Ruzveltu sprendė pasaulio ateitį po Antrojo pasaulinio karo?

 

 

 

 

23. Kurio konflikto, vykusio Šaltojo karo metais, galimos pasekmės pavaizduotos karikatūroje „Susitikimas ledynmetį“? Ant kalno užrašyta: „Šaltasis karas“. Žmonės kalbasi: „Gal baikim bandyti kuokas?“

2020 VBE 23 testinio klausimo karikatūra Susitikimas ledynmetį

 

 

 

 

24. Kuriame dokumente yra šie žodžiai: „[…] prisidėdama prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščioniškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto chartoje, Keturiose laisvėse, 12-oje Prezidento Trumeno punktų, Žmogaus teisių deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose, prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti“?

 

 

 

 

2020 VBE 25 testinio klausimo karikatūra Jogu stiliumi dirbate25. Koks sovietinio gyvenimo aspektas pavaizduotas karikatūroje „Jogų stiliumi dirbate“?
Virš durų užrašyta: „Sandėlis“.

 

 

 

 


Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums