2013 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. Kam pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnį priklauso suverenitetas?

 

 

 

 

02. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

 

 

 

03. Kuris iš šių teiginių yra įrašytas į 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją?

 

 

 

 

04. Kuri iš šių institucijų pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją tvirtina valstybės biudžetą?

 

 

 

 

05. Kuriame teisiniame dokumente įtvirtinti šie Lietuvos įsipareigojimai?
„Niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas . […] Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių.“

 

 

 

 

06. Kuriuo būdu Lietuva 1923 m. prisijungė Klaipėdos kraštą?

 

 

 

 

07. Kuri iš Lietuvos politinių partijų, 1936 m. uždraudus partijų veiklą, toliau legaliai tęsė savo darbą?

 

 

 

 

08. 1941 m. Juozo Ambrazevičiaus vadovaujama Lietuvos laikinoji vyriausybė:

 

 

 

 

09. Kurią iš šių organizacijų įkūrė Antanas Terleckas?

 

 

 

 

Europa po Antrojo pasaulinio karo kontūrinis žemėlapis 2013 VBE 10 testinio klausimo žemėlapis10. Po kurio įvykio susiformavo žemėlapyje pavaizduotos valstybių sienos?

 

 

 

 

11. Kuris iš šių teiginių neteisingai apibūdina sovietinę Lietuvą?

 

 

 

 

12. Kurios organizacijos įkūrimą paskatino Berlyno blokada?

 

 

 

 

13. Pasirinkite teisingą chronologinę šių įvykių seką.

  1. Berlyno sienos pastatymas.
  2. Karas Korėjoje.
  3. Karibų krizė.
  4. Sukilimas Vengrijoje.

 

 

 

 

14. Kuris iš šių teiginių nebuvo akcentuotas Helsinkio baigiamajame akte?

 

 

 

 

15. Leonido Brežnevo valdymo metais Sovietų Sąjungoje:

 

 

 

 

16. Kuri iš šių valstybių Paryžiaus taikos konferencijoje labiausiai siekė susilpninti karą pralaimėjusią Vokietiją?

 

 

 

 

17. Kuriuo požymiu sovietinis režimas iš esmės skyrėsi nuo nacistinio?

 

 

 

 

18. 1933 m. nacistai Vokietijoje:

 

 

 

 

19. Kuri iš šių JAV valdžios priemonių padėjo įveikti Didžiąją ekonominę krizę?

 

 

 

 

20. Kurios šalies režimas priėmė šį nutarimą?
„Paskelbti visus, turinčius grūdų perteklių ir nevežančius jų į supylimo punktus, taip pat eikvojančius grūdų atsargas samagono (naminės degtinės) gamybai, liaudies priešais. Atiduoti juos revoliuciniam teismui, kad kalti būtų nuteisti kalėti ne mažiau kaip 10-čiai metų, kad […] jų turtas būtų konfiskuojamas.“

 

 

 

 

21. Kurio religinio sąjūdžio idėjos išreikštos šiame tekste?
„Visagaliui Dievui patiko, kad Šventasis raštas liktų paslaptimi, nes priešingu atveju, jei jis būtų iki galo suprantamas visiems, jis būtų nevertinamas ir negerbiamas. Be to, galėtų suklaidinti neišsilavinusius žmones.“

 

 

 

 

22. Kuris iš šių reiškinių nėra Didžiųjų geografinių atradimų padarinys?

 

 

 

 

23. Kurioje eilutėje visos išvardytos asmenybės gyveno Renesanso epochoje?

 

 

 

 

24. Kurio sąjūdžio idėjos atsispindi šiame tekste?
„Kiekvienoje valdžioje funkcionuoja trys valdžios rūšys […]. Kol vienas asmuo arba viena įstaiga vykdo ir įstatymų leidžiamąsias , ir jų vykdomąsias funkcijas, laisvė yra neįmanoma. Šiuo atveju pagrįstai galima baimintis, kad pats monarchas ar tas pats senatas gali išleisti tironiškus įstatymus, o vėliau juos praktikuoti teroru.“

 

 

 

 

25. Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pasaulio dalijimosi karikatūra 2013 VBE testo 25 klausimasKuris įvykis yra pavaizduotas šioje karikatūroje?

 

 

 

 

26. Kuris iš šių teiginių nebuvo deklaruotas 1789 m. Prancūzijoje paskelbtoje „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje“?

 

 

 

 

Koalicijų prieš Pirmąjį pasaulinį karą formavimasis karikatūra 2013 VBE 27 testinis klausimas27. Kokia yra pagrindinė šios karikatūros mintis?

 

 

 

 

28. Kuris iš šių reiškinių nebūdingas Napoleono valdomai Prancūzijai?

 

 

 

 

29. Kurios politinės srovės idėjos aprašytos šioje ištraukoje?
„[Ši politinė srovė] pabrėžia valstybės valdžios vaidmenį žmonių gyvenime. Būtent vyriausybei atitenka užduotis tvarkyti bendruosius visuomenės reikalus taip, kad būtų saugoma ir puoselėjama nusistovėjusi tvarka.“

 

 

 

 

30. Kuris iš šių reiškinių pasirodė pramonės perversmo metu?

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2013 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2013 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums