2011 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad Lietuva yra:

 

 

 

 

02. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, jog „Seimą sudaro … atstovai“. Kurį žodį reikėtų įrašyti daugtaškio vietoje?

 

 

 

 

03. Kuris teiginys yra teisingas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją?

 

 

 

 

04. Kurios teisės piliečiams NEGARANTUOJA 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija?

 

 

 

 

05. Kurią funkciją pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją atlieka Vyriausybė?

 

 

 

 

06. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymu tvirtina valstybės biudžetą?

 

 

 

 

07. Kurios tarptautinės organizacijos institucija yra Europos Parlamentas?

 

 

 

 

08. Kurią funkciją pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją atlieka Respublikos Prezidentas?

 

 

 

 

09. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose:

 

 

 

 

Didžiosios graikų kolonizacijos VIII VI a. pr. Kr. žemėlapis 2011 valstybinio testines dalies 10 klausimas10. Šiame žemėlapyje sutartiniais ženklais pavaizduota:

 

 

 

 

11. Kuris iš šių reiškinių būdingas senovės Romos imperijai?

 

 

 

 

12. Kuri iš šių deivių laikoma senovės Romos deive?

 

 

 

 

13. Kurioje eilutėje senovės Romos valstybės valdymo formų chronologinė seka yra teisinga?

 

 

 

 

14. Kurioje eilutėje yra išvardytos TIK senovės Romai būdingos sąvokos?

 

 

 

 

15. Kaip vadinosi turėjęs kolonijų senovės graikų miestas?

 

 

 

 

16. Europiečiai skaitmenis ir skaičiavimo sistemą perėmė iš:

 

 

 

 

17. Kas anksčiausiai priėmė krikščionybę?

 

 

 

 

Gotikinis architektūros stilius 2011 valstybinio testines dalies 18 klausimas18. Kuriam architektūros stiliui priskiriamas šiame paveikslėlyje pavaizduotas statinys?

 

 

 

 

19. 1251 metai NELAIKOMI Lietuvos krikšto metais, nes:

 

 

 

 

20. Kuris iš šių reiškinių yra būdingas viduramžiams?

 

 

 

 

21. Kas ėjo valstybės vadovo pareigas tuo metu, kai buvo priimta dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija?

 

 

 

 

22. Nurodykite, kurios istorinės asmenybės veiklą liudija šie duomenys:
„Profesionalus karininkas, 1944 m. tapo Vietinės rinktinės bataliono vadu, nuo 1945 m. įsijungė į partizaninį antisovietinį judėjimą, 1949 m. partizanų vadų suvažiavime išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjungos tarybos prezidiumo pirmininku, turėjo aukščiausią partizanų generolo laipsnį.“

 

 

 

 

23. Kuri iš šių valstybių šaltojo karo metais NEBUVO padalyta?

 

 

 

 

24. Kuri iš šių Lietuvos politinių organizacijų susikūrė po Antrojo pasaulinio karo?

 

 

 

 

25. Kas vyko Lietuvoje 1922–1926 m.

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2011 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2011 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums