2008 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. Kuris iš šių reiškinių yra būdingas tiek carinės, tiek sovietų Rusijos režimams?

 

 

 

 

2. 1917 m. bolševikai Rusijoje:

 

 

 

 

3. Kuris iš šių reiškinių būdingas 1918–1919 m. Lietuvai?

 

 

 

 

4. Lietuvos Steigiamasis Seimas:

 

 

 

 

5. Prezidento Aleksandro Stulginskio valdymo metais Lietuvoje:

 

 

 

 

6. Antano Smetonos valdymo laikotarpiu:

 

 

 

 

7. 1939 m. spalio 10 d. Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis:

 

 

 

 

8. 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje buvo nukreiptas prieš:

 

 

 

 

9. Nacistinės okupacijos metais Lietuvoje:

 

 

 

 

10. Vienas iš antihitlerinės koalicijos uždavinių buvo:

 

 

 

 

11. Kuris iš šių įvykių pagreitino NATO įkūrimą?

 

 

 

 

12. JAV Vietnamo kare siekė:

 

 

 

 

13. Kuriame Šaltojo karo konflikte tiesiogiai dalyvavo Sovietų Sąjungos kariuomenė?

 

 

 

 

14. Lietuvoje 1945–1985 m:

 

 

 

 

15. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, tai:

 

 

 

 

16. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją Valstybės gynimo tarybai vadovauja:

 

 

 

 

17. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

18. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

19. Kuri iš šių nuostatų yra įteisinta 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

 

 

 

20. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją šalies Prezidentas:

 

 

 

 

21. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija:

 

 

 

 

22. Kairiajai politinei ideologijai demokratinėse valstybėse paprastai atstovauja:

 

 

 

 

23. Liberalizmo politinė doktrina:

 

 

 

 

24. Kuris iš šių požymių nėra būtinas šiuolaikiniam demokratiniam valdymui?

 

 

 

 

25. Kuris iš šių teiginių teisingai nusako JTO veiklą?

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2008 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2008 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums