2007 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. Kuri ideologija visuomenėje diegė ateizmą?

 

 

 

 

2. Įvedus totalitarinį valdymą Vokietijoje buvo:

 

 

 

 

3. Sovietų Sąjungoje atšilimo laikotarpiu:

 

 

 

 

4. Kuris iš šių politinio gyvenimo reiškinių yra nebūtinas demokratinės valstybės funkcionavimui?

 

 

 

 

5. Pagal kurią rinkimų sistemą 2004 m. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimas?

 

 

 

 

6. Vykdant rinkimus pagal proporcingo atstovavimo sistemą:

 

 

 

 

7. Kuri iš šių Lietuvos parlamentinių partijų buvo įkurta vėliausiai?

 

 

 

 

8. Kuris iš šių teiginių prieštarauja 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijai?

 

 

 

 

9. Kuriai iš šių interesų grupių demokratinėse šalyse priklauso profesinės sąjungos?

 

 

 

 

10. Kuris iš šių politikų į valdžią atėjo legaliu būdu?

 

 

 

 

11. Kuri iš šių valstybių 1920 m. pripažino Lietuvai Vilniaus kraštą?

 

 

 

 

12. Lietuvos laikinoji vyriausybė 1941 metais:

 

 

 

 

13. Kuri iš šių valstybių dabar yra Lietuvos karinė sąjungininkė?

 

 

 

 

14. Kurioje iš šių Rytų Europos valstybių 1956 m. sukilimu bandyta nuversti komunistinį režimą?

 

 

 

 

15. Įvykus Vasario revoliucijai Rusijoje buvo:

 

 

 

 

16. 1921 m. Sovietų Rusijoje įvedus naująją ekonominę politiką:

 

 

 

 

17. B. Musolinio valdomoje Italijoje buvo:

 

 

 

 

18. L. Brežnevo valdymo metais buvo:

 

 

 

 

19. Kuriame iš šių karinių konfliktų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba leido nukentėjusiai pusei suteikti karinę pagalbą?

 

 

 

 

20. Kuri iš šių Europos valstybių nėra Europos Sąjungos narė?

 

 

 

 

21. M. Gorbačiovo valdymo metais (1985–1991):

 

 

 

 

22. Kurį iš šių reiškinių priskirtumėte Antrojo pasaulinio karo priežastims?

 

 

 

 

23. Didieji geografiniai atradimai turėjo įtakos:

 

 

 

 

24. Kuri iš šių gamybos organizavimo formų buvo būdinga Europos manufaktūroms?

 

 

 

 

25. Kuris iš šių reiškinių buvo būdingas tiek reformacijai, tiek kontrreformacijai?

 

 

 

 

26. XVIII a. pabaigoje, vykstant pramonės perversmui, Anglijoje:

 

 

 

 

27. XVI a. susikūręs Jėzuitų ordinas siekė:

 

 

 

 

28. 1787 m. priėmus konstituciją Jungtinėse Amerikos Valstijose:

 

 

 

 

29. Didžiosios prancūzų revoliucijos metu jakobinų diktatūrą rėmė:

 

 

 

 

30. Napoleono Bonaparto valdymo metais (1799–1814):

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2007 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2007 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums