2006 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. Vienos kongreso nutarimu:

 

 

 

 

2. Kurioje eilutėje visos išvardytos asmenybės yra priskiriamos Renesanso laikotarpiui?

 

 

 

 

3. Nuolatinis diplomatinis Vatikano atstovas užsienio valstybėje yra vadinamas:

 

 

 

 

4. Kurios iš šių doktrinų pagrindinė vertybė yra socialinė lygybė ir teisingumas?

 

 

 

 

5. Kuris iš šių politikų į valdžią atėjo valstybinio perversmo būdu?

 

 

 

 

6. Kuriame mūšyje LDK kariuomenė kovėsi su mongolais totoriais?

 

 

 

 

7. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

8. Kuri iš šių nuostatų yra įtvirtinta 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

 

 

 

9. Karaliaus titulą Mindaugui suteikė:

 

 

 

 

10. 1392 m. Astravos sutartimi:

 

 

 

 

11. XV a. Klaipėdos kraštą valdė:

 

 

 

 

12. Iš kurio šaltinio paimti šie Lietuvos istorijai svarbūs žodžiai:
„[1009 metais] šventasis Brunonas […] Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų“?

 

 

 

 

13. Pirmąsias mokyklas Lietuvoje steigė:

 

 

 

 

14. Kurį iš šių įvykių priskirtumėte LDK XIV a. pabaigai?

 

 

 

 

15. N. Chruščiovo valdymo metais:

 

 

 

 

16. Didžiajame Vilniaus Seime buvo nutarta:

 

 

 

 

17. Napoleono valdymo metais Prancūzijoje:

 

 

 

 

18. Napoleono okupacijos metais Lietuvoje:

 

 

 

 

19. Pasirinkite teisingą chronologinę dokumentų priėmimo tvarką.

  1. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija.
  2. JAV konstitucija.
  3. Trečiasis Lietuvos statutas.
  4. Žmogaus ir piliečių teisių deklaracija.

 

 

 

 

20. Monoteistinė religija anksčiausiai paplito tarp:

 

 

 

 

21. Kurį iš šių bruožų priskirtumėte autoritariniam valdymui?

 

 

 

 

22. Rinkimų cenzas – tai:

 

 

 

 

23. Aukščiausios valstybės valdymo institucijos aktas, kuriuo tvirtinama tarpvalstybinė sutartis, vadinamas:

 

 

 

 

24. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

25. Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų seimo nutarimu:

 

 

 

 

26. Vienas iš 1830–1831 m. sukilimo padarinių buvo:

 

 

 

 

27. 1976 m. įkurta Lietuvos Helsinkio grupė:

 

 

 

 

28. 1990 m. atkurtoje Lietuvos valstybėje:

 

 

 

 

29. Lietuva II pasaulinio karo išvakarėse:

 

 

 

 

30. Vilniaus universitetą XX a. uždarė:

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2006 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2006 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums