2005 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. SSRS Leonido Brežnevo valdymo laikotarpiu:

 

 

 

 

2. Nacistinėje Vokietijoje:

 

 

 

 

3. 1938 m. Lietuvos Konstitucija:

 

 

 

 

4. 1944–1953 m. Lietuvoje:

 

 

 

 

5. Aleksandro Stulginskio prezidentavimo laikotarpiu:

 

 

 

 

6. Martynas Liuteris ir jo šalininkai reikalavo:

 

 

 

 

7. Kurioje eilutėje visos išvardytos sąvokos yra būdingos XIX a. Vakarų Europai?

 

 

 

 

8. Konstitucinė monarchija anksčiausiai atsirado:

 

 

 

 

9. Kurioje eilutėje visos išvardytos valstybės susikūrė XIX amžiuje?

 

 

 

 

10. XVI a. Prancūzijoje:

 

 

 

 

11. Judaizmas tiesioginę reikšmę turėjo:

 

 

 

 

12. Kuris iš šių įvykių siejamas su Aleksandro Makedoniečio veikla?

 

 

 

 

13. Kuris iš šių įvykių chronologiškai siejasi su gotikos stiliaus formavimusi Vakarų Europoje?

 

 

 

 

14. 1773 m. įsteigta LDK Edukacinė komisija:

 

 

 

 

15. Kuris iš šių istorinių įvykių vyko LDK XVII amžiuje?

 

 

 

 

16. Senovės Romoje valdant Oktavianui Augustui:

 

 

 

 

17. Kuris iš šių faktų tiesiogiai siejasi su kontrreformacijos judėjimu LDK?

 

 

 

 

18. Kuris iš šių teiginių atspindi LDK statutų kūrėjų nuostatas?

 

 

 

 

19. Sovietinėje Lietuvoje 7–8 dešimtmetyje buvo:

 

 

 

 

20. Vakarų Europos kolonializmo politiką XIX amžiaus antroje pusėje suaktyvino:

 

 

 

 

21. Po 1863–1864 metų sukilimo:

 

 

 

 

22. Valdžių atskyrimo principas būdingas:

 

 

 

 

23. Napoleono civilinis kodeksas didžiulę reikšmę turėjo:

 

 

 

 

24. Kontrreformacijos šalininkai Europoje:

 

 

 

 

25. VIII amžiaus frankų valstybės politikai būdinga:

 

 

 

 

26. Kuris iš šių reiškinių skatino centralizuotų valstybių kūrimąsi Vakarų Europoje?

 

 

 

 

27. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimo ir Prezidento įgaliojimai gali būti pratęsti:

 

 

 

 

28. Kuris iš šių bruožų būdingas 1940–1941 metų Lietuvos sovietizacijai?

 

 

 

 

29. Kairiosios politinės partijos pirmenybę teikia:

 

 

 

 

30. 1938 metų ultimatyvia nota Lenkija siekė:

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2005 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2005 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums