2004 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. Jogailai valdant LDK:

 

 

 

 

2. Senovės Romoje įsigalėjus respublikiniam valdymui:

 

 

 

 

3. Kuris iš šių bruožų atspindi kapitalistinių santykių atsiradimą?

 

 

 

 

4. Kuris iš šių architektūros stilių vyravo Europoje Švietimo amžiuje?

 

 

 

 

5. Pramoninis perversmas Europoje lėmė:

 

 

 

 

6. Unitais LDK buvo vadinami:

 

 

 

 

7. Kuri iš šių aplinkybių pagreitino „Naujojo Pasaulio“ atradimą?

 

 

 

 

8. Naujųjų laikų pasaulėvaizdį labiausiai veikė:

 

 

 

 

9. JAV pilietinio karo padarinys:

 

 

 

 

10. Viena iš Prancūzijos didžiosios revoliucijos priežasčių buvo:

 

 

 

 

11. Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija:

 

 

 

 

12. Vilniaus universiteto įkūrimui įtakos turėjo:

 

 

 

 

13. Potsdamo konferencijoje buvo nutarta:

 

 

 

 

14. XX a. 4-ajame dešimtmetyje JAV būdinga:

 

 

 

 

15. Pagal 1861 m. baudžiavos panaikinimo manifestą visi Lietuvos valstiečiai:

 

 

 

 

16. Kuris iš šių socialinių sluoksnių aktyviausiai dalyvavo 1830–1831 m. sukilime prieš Rusijos valdžią Lietuvoje?

 

 

 

 

17. Kuris iš šių įvykių chronologiškai siejasi su baroko kultūros formavimusi Lietuvoje?

 

 

 

 

18. Po Antrojo pasaulinio karo:

 

 

 

 

19. A. Smetonos autoritarinio valdymo metais Lietuvoje:

 

 

 

 

20. Sovietų valdžios metais Lietuvoje:

 

 

 

 

21. Lietuvoje 1920–1926 metais:

 

 

 

 

22. Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvoje:

 

 

 

 

23. Nacių okupacijos metais Lietuvoje:

 

 

 

 

24. Kurie iš šių techninių pasiekimų atsirado XX a. pirmojoje pusėje?

 

 

 

 

25. Veimaro Respublikos metais Vokietijoje:

 

 

 

 

26. Kurioje eilutėje abu išvardyti procesai vyko nacistinėje Vokietijoje?

 

 

 

 

27. Kuris iš šių reiškinių buvo būdingas SSRS M. Gorbačiovo valdymo metu?

 

 

 

 

28. Kurioje eilutėje abu išvardyti reiškiniai buvo būdingi Sovietų Sąjungai 1924–1939 m.?

 

 

 

 

29. Kurioje eilutėje abu nurodyti reiškiniai yra Pirmojo pasaulinio karo priežastys?

 

 

 

 

30. Kuris iš šių reiškinių yra būdingas ir sovietų, ir nacių okupaciniams režimams Lietuvoje?

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2005 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2004 m. valstybinis Visos užduotys Atsakymai

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums