Vadovėliai

Istorijai.lt tinklalapyje esantys vadovėliai ir jų temos

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: Lietuvių emigracijos problema. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Emigracijos politika Žmonės į svetimus kraštus paprastai važiuoja dėl to, kad ten gali daugiau užsidirbti ir geriau, negu savo tėviškėje, …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: Kultūrinė lietuvių išeivių būklė kituose kraštuose. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Lietuviai Pietų Amerikoje Pietų Amerikos lietuvių veikimo sunkumai. Po Šiaurės Amerikos, daugiausia lietuvių yra Pietinėje Amerikoje, kur pirmieji lietuviai pateko jau …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje: JAV lietuviai. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Ekonominė Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių būklė Lietuvos išeiviai buvo paprasti kaimo žmonės darbininkai ir smulkūs amatininkai. Įvažiuodami į Ameriką, jie …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Lietuviai emigracijoje. Emigracijos pradžia ir centrai. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Emigracijos pradžia Nėra pasauly nė vienos tautos, kurios visi nariai gyventų prie vieno daikto; visada atsiranda dalis, kuri išvyksta ieškoti …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Mažoji Lietuva Vokiečių valdžioje. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Kryžiuočių ordino nukariavimai ir jo valstybė Nukariavimai ir sienos. Vokiečių, arba kryžiuočių, ordinas buvo atkviestas apie 1226 m. į Pavyslį kovoti …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Latvių tautos kelias. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Latviai svetimųjų valdžioje Vokiečių ordino valdžioje. Latviai į vokiečių valdžią pateko tada, kai atskiros jų mažytės valstybėlės dar nebuvo susijungusios į …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Atskirtųjų lietuvių tautos dalių likimas. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Lietuvių tautos ploto siaurėjimo istorijos būvyje Aisčių kiltys ir jų likimas. Kai prasideda pirmosios istoriškos žinios apie Pabaltijo kraštus, aisčius jau …

Skaityti toliau

30

Bir'17

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas: Tarptautinių santykių plėtimas. A. Šapokos „Lietuvos istorija”

Įstojimas į Tautų Sąjungą ir Lietuvos pripažinimas de jure Nuo Vilniaus konferencijos (1917 m.) laikų Taryba rūpinosi išgauti Lietuvos valstybės …

Skaityti toliau
© 2014-2018 Istorijai.lt