2006 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. Vienos kongreso nutarimu:

 

 

 

 

2. Kurioje eilutėje visos išvardytos asmenybės yra priskiriamos Renesanso laikotarpiui?

 

 

 

 

3. Nuolatinis diplomatinis Vatikano atstovas užsienio valstybėje yra vadinamas:

 

 

 

 

4. Kurios iš šių doktrinų pagrindinė vertybė yra socialinė lygybė ir teisingumas?

 

 

 

 

5. Kuris iš šių politikų į valdžią atėjo valstybinio perversmo būdu?

 

 

 

 

6. Kuriame mūšyje LDK kariuomenė kovėsi su mongolais totoriais?

 

 

 

 

7. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

8. Kuri iš šių nuostatų yra įtvirtinta 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

 

 

 

9. Karaliaus titulą Mindaugui suteikė:

 

 

 

 

10. 1392 m. Astravos sutartimi:

 

 

 

 

11. XV a. Klaipėdos kraštą valdė:

 

 

 

 

12. Iš kurio šaltinio paimti šie Lietuvos istorijai svarbūs žodžiai:
„[1009 metais] šventasis Brunonas […] Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų“?

 

 

 

 

13. Pirmąsias mokyklas Lietuvoje steigė:

 

 

 

 

14. Kurį iš šių įvykių priskirtumėte LDK XIV a. pabaigai?

 

 

 

 

15. N. Chruščiovo valdymo metais:

 

 

 

 

16. Didžiajame Vilniaus Seime buvo nutarta:

 

 

 

 

17. Napoleono valdymo metais Prancūzijoje:

 

 

 

 

18. Napoleono okupacijos metais Lietuvoje:

 

 

 

 

19. Pasirinkite teisingą chronologinę dokumentų priėmimo tvarką.

  1. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija.
  2. JAV konstitucija.
  3. Trečiasis Lietuvos statutas.
  4. Žmogaus ir piliečių teisių deklaracija.

 

 

 

 

20. Monoteistinė religija anksčiausiai paplito tarp:

 

 

 

 

21. Kurį iš šių bruožų priskirtumėte autoritariniam valdymui?

 

 

 

 

22. Rinkimų cenzas – tai:

 

 

 

 

23. Aukščiausios valstybės valdymo institucijos aktas, kuriuo tvirtinama tarpvalstybinė sutartis, vadinamas:

 

 

 

 

24. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją:

 

 

 

 

25. Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų seimo nutarimu:

 

 

 

 

26. Vienas iš 1830–1831 m. sukilimo padarinių buvo:

 

 

 

 

27. 1976 m. įkurta Lietuvos Helsinkio grupė:

 

 

 

 

28. 1990 m. atkurtoje Lietuvos valstybėje:

 

 

 

 

29. Lietuva II pasaulinio karo išvakarėse:

 

 

 

 

30. Vilniaus universitetą XX a. uždarė:

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2006 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2006 m. valstybinisVisos užduotysAtsakymai
© 2014-2018 Istorijai.lt