2005 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

1. SSRS Leonido Brežnevo valdymo laikotarpiu:

 

 

 

 

2. Nacistinėje Vokietijoje:

 

 

 

 

3. 1938 m. Lietuvos Konstitucija:

 

 

 

 

4. 1944–1953 m. Lietuvoje:

 

 

 

 

5. Aleksandro Stulginskio prezidentavimo laikotarpiu:

 

 

 

 

6. Martynas Liuteris ir jo šalininkai reikalavo:

 

 

 

 

7. Kurioje eilutėje visos išvardytos sąvokos yra būdingos XIX a. Vakarų Europai?

 

 

 

 

8. Konstitucinė monarchija anksčiausiai atsirado:

 

 

 

 

9. Kurioje eilutėje visos išvardytos valstybės susikūrė XIX amžiuje?

 

 

 

 

10. XVI a. Prancūzijoje:

 

 

 

 

11. Judaizmas tiesioginę reikšmę turėjo:

 

 

 

 

12. Kuris iš šių įvykių siejamas su Aleksandro Makedoniečio veikla?

 

 

 

 

13. Kuris iš šių įvykių chronologiškai siejasi su gotikos stiliaus formavimusi Vakarų Europoje?

 

 

 

 

14. 1773 m. įsteigta LDK Edukacinė komisija:

 

 

 

 

15. Kuris iš šių istorinių įvykių vyko LDK XVII amžiuje?

 

 

 

 

16. Senovės Romoje valdant Oktavianui Augustui:

 

 

 

 

17. Kuris iš šių faktų tiesiogiai siejasi su kontrreformacijos judėjimu LDK?

 

 

 

 

18. Kuris iš šių teiginių atspindi LDK statutų kūrėjų nuostatas?

 

 

 

 

19. Sovietinėje Lietuvoje 7–8 dešimtmetyje buvo:

 

 

 

 

20. Vakarų Europos kolonializmo politiką XIX amžiaus antroje pusėje suaktyvino:

 

 

 

 

21. Po 1863–1864 metų sukilimo:

 

 

 

 

22. Valdžių atskyrimo principas būdingas:

 

 

 

 

23. Napoleono civilinis kodeksas didžiulę reikšmę turėjo:

 

 

 

 

24. Kontrreformacijos šalininkai Europoje:

 

 

 

 

25. VIII amžiaus frankų valstybės politikai būdinga:

 

 

 

 

26. Kuris iš šių reiškinių skatino centralizuotų valstybių kūrimąsi Vakarų Europoje?

 

 

 

 

27. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimo ir Prezidento įgaliojimai gali būti pratęsti:

 

 

 

 

28. Kuris iš šių bruožų būdingas 1940–1941 metų Lietuvos sovietizacijai?

 

 

 

 

29. Kairiosios politinės partijos pirmenybę teikia:

 

 

 

 

30. 1938 metų ultimatyvia nota Lenkija siekė:

 

 

 

 


Šaltinių dalis dar neįkelta. Iki tol šaltiniai bus pasiekiami NEC 2005 metų valstybinio brandos egzamino užduočių faile PDF formatu.

2005 m. valstybinisVisos užduotysAtsakymai
© 2014-2018 Istorijai.lt